Staal afnemen en TAT

Instructies voor staalafnames

Weefsel voor lichtmicroscopisch onderzoek (histologie, immuunhistochemie en enzymhistochemie)

Weefsel voor elektronenmicroscopisch onderzoek

Moleculair onderzoek

Genoomwijde methylatie profilering en bepaling van kopij nummer afwijkingen

In situ hybridisatie onderzoek

Klonaliteit en translocatie bepaling

Genexpressieprofilering

Mutatie analyses

  • MSI onderzoek (*)
  • 'Voor Archer RNA sequencing (fusiedetectie) in de context van somatische aandoeningen' zie labogids (*)
  • 'Voor mutatie analyse op Cel-vrij tumor DNA (ctDNA) uit bloed (PIK3CA, ESR1 en EGFR)' zie labogids (*)
  • 'Voor NGS in de context van somatische aandoeningen' zie labogids (*)

(*): uitgevoerd in samenwerking met CME

Cytologisch onderzoek

Foetale/perinatale autopsie

Verslaggegeving

Laatste aanpassing: 27 april 2023