Gynaecologische cytologie - ThinPrep®

Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt dagelijks uitgevoerd in het laboratorium (exclusief weekend en feestdagen).

Antwoordtijd

 • De tijd tussen het ontvangst van het staal en een eerste rapportering bedraagt 10 werkdagen. Wanneer bijkomend overleg en/of aanvullende onderzoeken vereist zijn, kan de antwoordtijd oplopen.
 • Bijaanvragen zijn mogelijk tot 2 weken na receptiedatum van het staal.

Afnamemateriaal en afname instructie

 • Bewaar- en transportmedium: PreservCyt voorgevulde potjes (te bewaren tussen 15°C en 30°C).
  De vervaldatum van het voorgevulde recipiënt kan men terugvinden op het recipiënt zelf.
 • Afnameborsteltje: er zijn verschillende types van borsteltjes beschikbaar afhankelijk van de zone die men wil bereiken
 • OPGELET: Laat na afname de kop van het borsteltje niet in het recipiënt achter en gooi de borstel weg.
 • Cervex-Brush Combi

 • Aanbevolen type

  • Zone die men wil bereiken: Ectocervix en Endocervix
  • Procedure: Deze borstel brengt men in de cervix waarbij het puntige gedeelte de endocervix bereikt en het breede gedeelte van de borstel de ectocervix.  Men dient de borstel 1.5 tot maximaal 2 maal rond te draaien in wijzerszin.
  • Opmerkingen: Is een combinatie van de Cervex-Brush en de EndoCervex-Brush. Wij raden dit type van borstel dan ook aan.
 • Cervex-Brush

  • Zone die men wil bereiken: Ectocervix
  • Procedure: Breng de borstel in het cervicale kanaal en draai met een lichte druk 5 maal rond in wijzerszin.
 • EndoCervex-Brush

  • Zone die men wil bereiken: Endocervicaal kanaal
  • Procedure: Breng de borstel in het endocervicale kanaal en draai 5 maal rond in wijzerszin.
  • Opmerkingen: Hierbij worden vrijwel geen plaveiselcellen verkregen. Eventuele afwijkingen van het ectocervicaal epitheel kunnen dan ook niet gediagnosticeerd worden.
 • EndoCervex-Brush-S

  • Zone die men wil bereiken: Endocervicaal kanaal bij jonge tieners/oudere vrouwen
  • Procedure: Breng de borstel in het endocervicale kanaal en draai 5 maal rond in wijzerszin.
  • Opmerkingen: Is te vergelijken met de normale EndoCervex-Brush met het verschil dat deze borstel aan te raden is bij jonge tieners of oudere vrouwen waarvan het endocervicale kanaal moeilijker te bereiken is.

  Beknopte handleiding

  • Speculum inbrengen zonder glijmiddel (eventueel bevochtigen met water of fysiologisch serum). Glijmiddel zal immers voor artefacten zorgen.
  • Baarmoederhals volledig en goed zichtbaar maken
  • Indien er een grote hoeveelheid endocervicaal slijm aanwezig is dient men dit eerst te verwijderen met een tampon of spuitje.
  • Vul het aanvraagformulier volledig, identificeer het potje met de PreservCyt oplossing en noteer naam en geboortedatum van de patiënt.
  • Neem het staal af met behulp van een Brush (bij voorkeur Combi-Brush).  Plaats de middelste borstelharen diep genoeg in de baarmoederhalskanaal zodat de omringende kortere borstelhaartjes volledig contact maken met de baarmoedermond.  Zet druk en draai de borstel 5 keer rond met de klok mee, met uitzondering van de Cervex-Brush Combi die slechts 1,5 tot maximaal 2 keer dient rondgedraaid te worden.
  • Spoel de borstel uit in het potje met PreservCyt oplossing. Duw de borstel hiervoor een 10-tal keer op de bodem zodat de haren naar buiten komen te staan. Draai de borstel vervolgens enkele malen stevig rond zodat al het materiaal vrij komt.  Controleer of er geen resten achterblijven op de borstel. Laat de kop van het borsteltje niet in het recipiënt achter en gooi de borstel weg.
  • Draai het deksel van het potje vast zodat de zwarte markering van het deksel overeenkomt met de zwarte markering van het recipiënt
  • Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het tot slot van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.

  Afnameformulier

  Verzending

  Verzenden op kamertemperatuur (tussen 15°C en 30°C).

  U vindt alle info in de rubriek "staal verzenden".

  Methode

  Van de gefixeerde celsuspensie die alle afgenomen celmateriaal bevat, wordt een dunne laag preparaat gemaakt.Via een filtersysteem worden de cellen aangezogen op een membraam.  De aanwezige cellen op dit membraam worden vervolgens overgebracht op een draagglaasje.  Het dunne laag preparaat wordt volgens de methode van Papanicolaou gekleurd.  Deze bewerking laat ons toe om via semi-automatisch lichtmicroscopisch onderzoek een diagnose te stellen van ontstekingen, infecties, goedaardige of kwaadaardige tumoren,…

  Policy

  De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.
  Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.
  Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.

  Opmerkingen

  Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.

  Huidige versie: PO-AL025-WW32-M04

  Laatste aanpassing: 8 april 2023