Staal identificatie, bewaring, verpakking en verzending

Staalreceptie

Verzendadres

Dienst pathologische ontleedkunde

Verantwoordelijkheid

De verzender is verantwoordelijk voor de identificatie, het bewaren, verpakken en verzending van de stalen conform onderstaande richtlijnen:

Identificatie

 • Primaire identificatie van staal moet plaatsvinden in aanwezigheid van patiënt.
 • Alle stalen moeten steeds op een correcte en éénduidige wijze geïdentificeerd worden.
 • Indien tijdens het onderzoek meerdere stalen bij dezelfde patiënt worden afgenomen, moeten deze worden voorzien van een unieke nummering en dit zowel op het deksel als op het recipiënt.

Bewaring

 • Gefixeerde weefselstalen kunnen bewaard worden op kamertemperatuur. Gebruik steeds het juiste fixatief - zie staalafname instructies
 • Verse stalen dienen zo snel mogelijk (binnen de 30 minuten) op het labo toe te komen. In geval dit niet mogelijk is, kunnen deze stalen tijdelijk bewaard worden in de koelkast, gewikkeld in een kompres doordrenkt met fysiologisch water en in een geschikt recipiënt.

Verpakking en verzending

 • Staal vergezeld van volledig en correct ingevuld aanvraagformulier plaatsen in een transportzakje preferentieel met juiste kleur:
  • Vriescoupes - rood zakje
  • Vers materiaal - groen zakje
  • Gefixeerd materiaal - kleurloos zakje
 • Zorg ervoor dat de recipiënten steeds goed gesloten en niet beschadigd zijn om uitlopen/lekken te voorkomen.
 • Unieke nummering gebruiken indien meerdere recipiënten in één transportzakje aanwezig zijn.
 • Steeds contact opnemen met labo om te melden dat een vriescoupe onderweg is.

Als bovenstaande richtlijnen niet worden nageleefd, kan dat de uitvoering van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten significant beïnvloeden. Afwijkingen van de richtlijnen kunnen de doorlooptijd verlengen en worden vermeld in het verslag.

Verstuurt u stalen naar verschillende diensten binnen UZ Leuven? Verpak ze dan apart en zorg voor de juiste adressering per dienst.

Opmerkingen

Indien dit een afgedrukt exemplaar is controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.
Huidige versie: PO-AL025-WW21-M07.

Laatste aanpassing: 19 december 2023