Kwaliteitsvolle zorg

Wat doen we om de zorgverlening zo veilig en kwalitatief mogelijk te maken? Hoe betrekken we u als patiënt bij de zorgverlening? Wat zijn uw rechten als patiënt? En hoe zit het met privacy en uw dossier?
Lees wat we doen om de zorgverlening zo veilig mogelijke te maken en hoe u daarbij kunt helpen.
We willen dat u als patiënt geïnformeerd kunt beslissen waar u zich laat behandelen. Daarom geven we u graag inzage in resultaten van onze zorgverlening. De metingen gebeuren in samenwerking met o.a. de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.
Om de ervaringen van onze patiënten in kaart te brengen, maken we in UZ Leuven gebruik van de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP). De vragenlijst peilt naar verschillende elementen die belangrijk zijn tijdens een ziekenhuisopname of een ambulante opname.
In UZ Leuven gaan we elke dag voor een warme, persoonsgerichte zorg. Om dat te realiseren, is het actief betrekken van onze patiënten cruciaal. Dat doen we zowel in hun eigen zorgtraject als in ziekenhuisbrede initiatieven. Zo werken we samen aan een betere kwaliteit van zorg en leven.
Binnen UZ Leuven zetten we continu projecten en initiatieven op om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren. We presenteren graag enkele recente verbeterprojecten.
Uw rechten zijn vastgelegd in de wet op de patiëntenrechten uit 2002.
Wie gebruikt uw dossier? Welke GDPR-rechten hebt u? Hoe bepaalt u wie toegang heeft tot uw dossier? Hebt u zelf toegang tot uw dossier? Hoe zit het met privacy en de verwerking van uw persoonlijke en medische gegevens? Hoe worden camerabeelden gebruikt en bewaard?
Eén van de pijlers van het kwaliteitsbeleid van UZ Leuven is om te leren uit incidenten, zodat we verbeteracties kunnen opzetten om vergelijkbare gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.
Als UZ Leuven hanteren wij sinds 2022 het Flanders Quality Model, kortweg FlaQuM, een evidencebased kwaliteitsmodel dat in steeds meer Vlaamse ziekenhuizen wordt toegepast. Het model beschrijft aan de hand van 15 dimensies wat kwaliteitsvolle zorg betekent voor zowel de patiënten en hun naasten als voor de medewerkers.
Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid dat Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen controleert. Hierbij staat de kwaliteit van de zorg naar patiënten toe centraal. Onaangekondigd controleren inspecteurs van Zorginspectie of de wettelijke normen worden toegepast (audit).
Via deze regeling kun je feitelijke of mogelijke inbreuken melden die binnen UZ Leuven hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden en waar je als melder kennis van hebt binnen een werkgerelateerde context. Het gaat om inbreuken die in hoofdzaak het algemeen belang schaden of bedreigen.
Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. We toetsen onze werkwijze af met (Inter)nationale standaarden.

Vragen of feedback

Kwaliteit
Laatste aanpassing: 1 juli 2024