Kwaliteitslabels

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. We toetsen onze werkwijze af met (Inter)nationale standaarden.

Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)

Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) is een wereldwijde inspanning van de WHO en UNICEF om praktijken te implementeren die borstvoeding beschermen, bevorderen en ondersteunen. Het initiatief verzekert dat deze ziekenhuizen een kwalitatief hoogstaande opvang, ondersteuning en begeleiding van moeder en baby verzekeren vanaf de zwangerschap tot aan het ontslag uit het ziekenhuis nastreven. Lees meer over UZ Leuven als babyvriendelijk ziekenhuis.

EASO obesitaskliniek

De obesitaskliniek heeft een accreditatie van de Europese sectorfederatie EASO (European Association for the Study of Obesity) behaald. Dankzij deze accreditatie is UZ Leuven lid van een gerenommeerd expertisenetwerk rond obesitas. Lees meer over deze EASO-accreditatie.

ENETS Centers of Excellence (CoEs)

UZ Leuven heeft een accreditatie van European Neuroendocrine Tumor Society e.V. (ENETS) Centers of Excellence (CoEs) behaald. Dankzij deze accreditatie is UZ Leuven lid van een gemeenschap die inzet op onderzoek, educatie en internationale samenwerkingen rond neuroendocriene tumoren.

ERN zeldzame ziekten

European Reference Networks (ERNs) is een erkenning voor de behandeling van zeldzame ziekten binnen ons ziekenhuis. Bekijk welke referentiecentrum er in UZ Leuven zijn.

FlaQuM

Het FlaQuM-model, bestaande uit drie pijlers (denken-doen-leren) heeft de internationale erkenning en validering door International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (ISQuaEEA). Dit model wordt toegepast in het kwaliteitsdenken, -doen en -leren binnen UZ Leuven en in 2023 extern getoetst via de FlaQuM Challenge. UZ Leuven ontving zowel een FlaQuM Co-Creation-Award als een FlaQuM Challenge Award in 2023. Lees meer over FlaQuM.

ISO-certificaten

UZ Leuven beschikt voor een aantal specifieke activiteiten over verschillende ISO-certificaten (International Organization for Standardization)

  • ISO 9001: ziekenhuisapotheek en de centrale sterilisatie-afdeling (CSA)
  • BELAC-accreditaties voor o.a. ISO 15189, ISO 17025, ISO 17020, …: voor diagnostische activiteiten binnen o.a. het centrum menselijke erfelijkheid, forensische geneeskunde, laboratoriumgeneeskunde en pathologische ontleedkunde

JACIE

Accreditering voor activiteiten in kader van hematopoietische stamceltransplantatie.

Dit is geen exhaustieve lijst, maar slechts een greep uit onze kwaliteitslabels. Voor meer informatie betreffende onze kwaliteitslabels, kan u ons contacteren via kwaliteitsbeleid@uzleuven.be.

Laatste aanpassing: 18 december 2023