Kwaliteit en patiëntveiligheid: samen naar een kwaliteitscultuur met FlaQuM

Als UZ Leuven hanteren wij sinds 2022 het Flanders Quality Model, kortweg FlaQuM, een evidencebased kwaliteitsmodel dat in steeds meer Vlaamse ziekenhuizen wordt toegepast. Het model beschrijft aan de hand van 15 dimensies wat kwaliteitsvolle zorg betekent voor zowel de patiënten en hun naasten als voor de medewerkers.

Als UZ Leuven hanteren wij sinds 2022 het Flanders Quality Model, kortweg FlaQuM, een evidencebased kwaliteitsmodel dat in steeds meer Vlaamse ziekenhuizen wordt toegepast.

Voordien was JCI jarenlang de leidraad voor het kwaliteitsbeleid binnen UZ Leuven. De duidelijke richtlijnen van de Joint Commission International hielpen het ziekenhuis om grote stappen vooruit te zetten, in de eerste plaats op technisch vlak. Na vier JCI-visitaties was er in het ziekenhuis nood aan een nieuw kwaliteitsmodel op maat van de organisatie, dat ook aandacht heeft voor niet-technische aspecten van kwaliteit.

Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid ontwikkelde als antwoord op die nood het kwaliteitsmodel FlaQuM. Het FlaQuM-kwaliteitsmodel vertrekt vanuit een gedeelde visie op kwaliteit. Deze visie beschrijft aan de hand van 15 dimensies wat kwaliteitsvolle zorg betekent voor zowel de patiënten en hun naasten als voor de medewerkers. De vier kernwaarden van zorg die centraal staan, vriendelijkheid en empathie, de mens achter de patiënt, partnerschap en waardigheid en respect, sluiten nauw aan bij de visie en waarden van UZ Leuven.

Met dit nieuwe model willen we in UZ Leuven werken aan een kwaliteitscultuur. De bijdrage van alle diensten, teams en medewerkers is hierin cruciaal, want een kwalitatieve en goede zorg is een verantwoordelijkheid van elke UZ Leuven medewerker.

Laatste aanpassing: 4 december 2023