UZ Leuven gaat aan de slag met kwaliteitsmodel FlaQuM

9 juli 2021
In 2019 behaalde UZ Leuven voor de vierde maal het kwaliteitslabel JCI. Die accreditering blijft geldig tot 2023. Er zal echter geen vijfde JCI-audit meer plaatsvinden. UZ Leuven heeft besloten om aan de slag te gaan met het nieuwe Vlaams kwaliteitsmodel voor zorgorganisaties, FlaQuM.
Het Teken UZ Leuven campus Gasthuisberg

UZ Leuven was in 2010 het eerste Vlaamse ziekenhuis dat de uitdaging aanging om zich door de Joint Commission International (JCI) te laten evalueren. Als een inspectie door JCI aantoont dat de kwaliteit van het ziekenhuis voldoet aan de JCI-standards, krijgt het een accreditatielabel. In 2019 behaalde UZ Leuven voor de vierde keer op rij dat prestigieuze kwaliteitslabel voor de volgende drie jaar.

Geen vijfde JCI-audit

Professor Dirk De Ridder, directeur kwaliteit UZ Leuven: "De JCI-accreditering blijft geldig tot 2023. Er zal echter geen vijfde JCI-audit meer plaatsvinden. UZ Leuven heeft immers besloten om aan de slag te gaan met het nieuwe Vlaams kwaliteitsmodel voor zorgorganisaties, FlaQuM. We willen dit model tegen 2023 in de organisatie uitgerold hebben."

Het kwaliteitsmodel FlaQuM ontstond in de schoot van het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB) van KU Leuven en biedt een houvast aan zorgorganisaties om op basis van de eigen invulling van de kwaliteitsvisie stap voor stap en samen met alle betrokkenen uit de organisatie het eigen kwaliteitsmanagement verder uit te werken.

FlaQuM sluit aan bij waarden UZ Leuven

"Het ziekenhuis kan tijdens die uitwerking zelf aangeven hoever het staat. We kunnen ook een eigen projectplan met doelstellingen en timing uitwerken,” licht professor De Ridder toe. “Het visiemodel van FlaQuM grijpt uitdrukkelijk terug naar de vier kernwaarden van zorg: vriendelijkheid en empathie, holistisch, partnerschap, waardig en respectvol, wat nauw aansluit bij de visie en waarden van UZ Leuven. Kwaliteit werd te lang te strikt bekeken als een technische aangelegenheid. De coronacrisis heeft geholpen om de vraag ‘waarom staan we in de zorg?’ terug centraal te stellen.”

"De JCI-accreditering blijft geldig tot 2023. Tegen dan wil UZ Leuven FlaQuM in de organisatie uitgerold hebben. Er zal geen vijfde JCI-audit meer plaatsvinden. Medewerkers, patiënten en hun naasten zullen nauw betrokken worden bij het uitbouwen van het nieuwe kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis en het bepalen van de kwaliteitsdoelen."
Prof. dr. Dirk De Ridder, directeur kwaliteit
Laatste aanpassing: 16 maart 2023