Klinische studies

Clinical trial center (CTC)

Het CTC coördineert alle klinische onderzoeksactiviteiten.  

  • Enerzijds biedt het CTC integrale ondersteuning aan alle medisch en paramedisch wetenschappelijk patiëntgebonden in vivo onderzoek zodat de uitvoering ervan op een transparante, efficiënte, kwaliteitsvolle en wettelijk correcte wijze kan plaatsvinden. 
  • Anderzijds fungeert het CTC als aanspreekpunt, zowel voor externe als voor interne partners. 

Meer informatie vindt u op de website van het clinical trial center.

Ethische commissie

Onafhankelijk van het CTC geeft de ethische commissie onderzoek advies:

  • Over experimenten op mensen, in het bijzonder over klinisch onderzoek bij patiënten en vrijwilligers, dat bindend is.
  • Bij kredietaanvragen voor experimenten op mensen aan de onderzoeksfondsen (FWO, ...). Voor de indiening van deze dossiers gelden bijzondere richtlijnen.

Meer informatie vindt u op de website van de ethische commissie.

Centrum klinische farmacologie

Wilt u als proefpersoon vrijwillig deelnemen aan een klinische studie? Stel u dan kandidaat als proefpersoon.

Laatste aanpassing: 9 november 2021