Een hart voor gezondheidszorg

Elke dag gaan onze meer dan 10.000 medewerkers voor de beste zorg op maat van elke patiënt. Samen verleggen we de grenzen van de gezondheidszorg, en uw steun is daarbij cruciaal.

Met uw steun draagt u bij aan een betere gezondheidszorg voor onze patiënten en hun naasten. 

Samen verleggen wij grenzen

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. UZ Leuven is pionier in klinisch onderzoek. Gepassioneerde onderzoekers van UZ Leuven en KU Leuven werken samen aan duurzame innovaties. Ze streven met uw steun naar een nog betere patiëntenzorg en meer gepersonaliseerde behandelingen.

Uw steun maakt daarin een groot verschil. Met uw financiële steun geeft u onze meer dan 10.000 gedreven medewerkers de kans om verder te gaan dan wat mogelijk is binnen de grenzen van de reguliere ziekenhuisfinanciering. Dankzij uw steun kunnen wij samen grenzen verleggen om élke patiënt en zijn omgeving niet gewoon goede, maar wel de beste zorg te geven. 

Jaarverslag 2020 - Spoedgevallen

Veelgestelde vragen

UZ Leuven ressorteert onder de rechtspersoon KU Leuven. Daarom is de Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties van KU Leuven ook bevoegd voor het verwerken van giften aan UZ Leuven. U mag er zeker van zijn dat giften via KU Leuven, bedoeld voor UZ Leuven, effectief bij UZ Leuven terechtkomen.

Ja. Schenkt u op jaarbasis minimaal 40 euro, dan geniet u een belastingvermindering van 45 procent op uw gift. In de lente van het daaropvolgende jaar bezorgen wij per post uw fiscaal attest, op tijd voor uw belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar.

Alleen voor schenkingen, hand- en bankgiften in geld ontvangt u een fiscaal attest. Schenkingen in natura (van materiële voorwerpen of onroerende goederen) komen niet in aanmerking. De aankoop van kaarten, de sponsoring van een evenement, de opbrengst van een inzameling of een verkoop zijn geen giften en geven bijgevolg geen recht op een fiscaal attest.

Alle informatie over belastingvermindering voor giften vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Nee. Sponsors krijgen in ruil voor hun financiële bijdrage zichtbaarheid. Dat kan in de vorm van een logovermelding, advertentie of andere promotionele aandacht. Een gift is alleen fiscaal aftrekbaar wanneer er geen tegenprestatie tegenover staat. Bij sponsoring ontvangt u dus geen fiscaal attest. Lees meer op de website van KU Leuven.

Vanaf 1 juli 2021 betaalt u in het Vlaams Gewest geen schenkbelasting meer als KU Leuven de begunstigde is van uw gift. Ook betaalt u geen erfbelasting wanneer de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt.

Waar wel schenkbelasting geheven wordt, gelden volgende tarieven: 6,6 procent voor schenkers met fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 7 procent voor schenkers met fiscale woonplaats in het Waals Gewest.

Meer info vindt u in de brochure ‘Schenken en Legateren aan KU Leuven’.

Vragen of advies

Overweegt u een schenking? Wenst u een vertrouwelijk gesprek over uw nalatenschap? Plant u een actie om projecten te steunen? Of wil u gewoon meer informatie? Ik help u graag verder. 

Gert-Jan Bakx - adviseur schenkingen

Neem contact op
Laatste aanpassing: 28 juni 2023