Fondsen en projecten

Wilt u de bestemming van uw steun zelf bepalen? Dan kunt u kiezen om een van de vele specifieke fondsen en projecten te steunen die verbonden zijn aan bijvoorbeeld een aandoening, discipline of zorgprogramma.

Thematisch overzicht KU Leuven

Op de website van Fondsenwerving KU Leuven kunt u nog verder filteren en zoeken in het fondsenoverzicht.

Naar het thematisch overzicht

Alfabetisch overzicht

1 op 4.000 pasgeborenen lijdt aan 22q11 DS, een aangeboren genetische aandoening veroorzaakt door het ontbreken van een stukje op de lange arm van chromosoom 22. In het CME buigen ze zich intensief over deze aangeboren aandoening en dat kunnen ze blijven doen dankzij dit fonds.
Steun dit fonds
Er is nog veel onderzoek op celniveau nodig naar de onderliggende mechanismen van autosomaal dominante polycystische nierziekte (ADPKD). Daarnaast is er nood aan richtlijnen voor een gestructureerde zorg van families met ADPKD, waarbij alle disciplines samen betrokken worden.
Steun dit fonds
Ons onderzoek richt zich op diverse aspecten van die gezondheid op oudere leeftijd, gaande van onderzoek naar het optimaliseren van medicatiebeleid bij ouderen, botontkalking en spierverlies, cognitieve stoornissen en dementie, en ook nieuwe modellen van organisatie van gezondheidszorg voor ouderen die een duidelijke impact op gezondheid hebben.
Steun dit fonds
Het Albertfonds stimuleert onderzoek naar geoptimaliseerde en gepersonaliseerde kankerbehandelingen. Tegelijk focust het op de levenskwaliteit van de patiënten, zowel op fysiek, emotioneel als sociaal vlak.
Steun dit fonds
Alain is ondertussen volledig verlamd en wordt 24 uur op 24 beademd, praten wordt steeds moeilijker, maar eten lukt nog. Het helpt dat hij nog doelen voor ogen heeft. Zo zet hij zich in voor het fonds, dat sinds de oprichting in 2013 al meer dan 800.000 euro inzamelde. Alain heeft niet de illusie dat er voor hem nog op tijd een medicijn gevonden wordt, maar het idee dat dat wel anderen zal helpen, geeft hem veel voldoening.
Steun dit onderzoek
Bart De Strooper doet onderzoek naar de productie van het amyloïd-beta-eiwit. Dat is het voornaamste bestanddeel van de eiwitklonters, zogenaamde 'plaques', die typisch voorkomen in de hersenen van de alzheimerpatiënten. De resultaten van dit onderzoek worden op hun beurt ingezet om, samen met de farmaceutische industrie, nieuwe pistes uit te denken voor de ontwikkeling van medicatie.
Steun dit onderzoek
Steun onderzoek naar betere behandelingen voor de ziekte van Alzheimer via het Alzheimer Research Centrum KU Leuven (ARCK).
Steun dit fonds
Arjan Betting was 21 toen hij overleed aan een zeldzame hersenstamtumor. Het was zijn grote wens dat er meer onderzoek zou gebeuren naar zulke weinig voorkomende kankervarianten. Het Arjan-fonds wil de kennis over hersenstamtumoren aanzienlijk vergroten, onder meer door symposia (mee) in te richten, internationale specialisten uit te nodigen, beurzen toe te kennen en onderzoekers en administratief personeel te betalen.
Steun dit onderzoek
Omdat het om zo’n zeldzame vorm van kanker gaat, investeren de farmaceutische industrie en overheid hier nauwelijks in. Daarom vinden de proffen in Leuven het zo’n verademing dat we hen via dit fonds steunen.
Steun dit fonds
Bij pseudoartrosegroeien botten niet terug aan elkaar na een breuk. In Europa krijgen elk jaar 500 kinderen de diagnose. Voor sommigen van hen is amputatie de enige uitweg. Wetenschappers werken hard aan behandelingen die minder invasief en efficiënter zijn dan diegene die nu voorhanden zijn. Maar het onderzoek ernaar vraagt veel tijd en geld, iets waaraan het Bone4Kids-fonds wil bijdragen.
Steun dit onderzoek
Dit onderzoeksproject heeft als doel om de prognose en levenskwaliteit van ouderen met (borst)kanker te verbeteren.
Steun dit fonds
Nadine de Beauffort overleed in november 2011 aan de gevolgen van borstkanker. Kort nadien besloot haar echtgenoot om het borstcentrum te steunen, waar Nadine altijd goed opgevolgd was.
Steun dit fonds
Het brandwondencentrum is een belangrijk referentiecentrum voor de opvang van volwassenen en kinderen met ernstige brandwonden en andere uitgebreide infectieuze, traumatologische of auto-immune wondproblemen. Met jullie steun willen we onze brandwondenpatiënten alle kansen geven in de toekomst.
Steun dit fonds
Efficiënte screening naar darmkanker is levensbelangrijk. Doorgedreven onderzoek en nieuwe technologieën kunnen ook de behandelingen optimaliseren. Het BTV-fonds wil daar zoveel mogelijk aan bijdragen.
Steun dit fonds
Tijdige opsporing, goede opvolging en strikte behandeling van diabetes type 2 kunnen soelaas brengen, maar daarvoor is nog meer diepgaand onderzoek nodig. Vooral over oorzaken en preventie willen wetenschappers meer te weten komen.
Steun dit fonds
Met dit fonds wil de dienst oncologische heelkunde bijdragen aan de verbetering van het behandeltraject van kinderen en volwassenen met de diagnose van een zeldzame tumor.
Steun dit fonds
Het fonds voor chronische ziekten, metabolisme en veroudering (CHROMETA) ondersteunt en bevordert het wetenschappelijk onderzoek van het departement chronische ziekten en metabolisme en zoekt financiële middelen om onderzoekers en ondersteunende medewerkers aan te stellen, onderzoeksmiddelen en apparatuur aan te kopen, internationale samenwerkingen en kennisdeling uit te bouwen.
Steun dit fonds
Dankzij uw financiële steun kunnen we alle wetenschappelijke inspanningen rond genetica in de maatschappij coördineren en kunnen we mensen, organisaties en officiële instanties helpen antwoorden te formuleren op de vele vragen die rijzen.
Steun dit fonds
In dialoog met internationale experten slaan toponderzoekers aan KU Leuven en UZ Leuven de handen in elkaar om het effect van COVID-19 op de mens te begrijpen, genezende behandelingen te ontwikkelen én toe te passen en een doeltreffend vaccin te ontwikkelen.
Steun het COVID-19 Fonds
Dieter De Cauderlier overleed op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Om Dieter te eren en lotgenoten betere kansen te kunnen bieden, richtten zijn familie en vrienden een onderzoeksfonds op voor het Leuvens kankerinstituut (LKI): het Dieter De Cauderlier Fonds voor hersentumoren.
Steun dit fonds
Dit fonds stimuleert genetisch onderzoek naar de oorzaak van aangeboren spieraandoeningen en in het bijzonder de spierziekte van Duchenne en de limb girdle spierdystrofie bij kinderen en volwassenen.
Steun dit onderzoek
Elk jaar krijgen meer dan 2.500 Belgen te horen dat ze lijden aan rectumkanker. Willen we ervoor zorgen dat de 5-jaarsoverleving beter wordt dan het huidige gemiddelde van 64 procent, dan is er meer onderzoek nodig. Het Dominique Everaert-fonds wil onderzoek naar de oorzaken, de diagnose en de behandeling van rectumkanker in een stroomversnelling brengen.
Steun dit onderzoek
Wij zoeken naar betere manieren om nieren en levers bestemd voor transplantatie te bewaren en de kwaliteit van deze organen voor transplantatie te verbeteren. Daarnaast onderzoeken we of geneesmiddelen en stamcellen de nier, lever en darm kunnen beschermen tegen mogelijke schade die optreedt tijdens het transplantatieproces.
Steun dit fonds
Dit fonds stimuleert het onderzoek naar valpreventie bij ouderen, een alsmaar belangrijker thema waarop dokter Wertelaers zich al jaren toelegde.
Steun dit fonds
Het Dupuytren Fonds wil grensverleggend onderzoek mogelijk maken naar de ziekte van Dupuytren, een aandoening waarbij de vingers krom trekken door het ontstaan van littekenweefsel in de handen. Het fonds wil wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en bevorderen, met een focus op de optimalisatie van behandelingen en uiteindelijke ziektecontrole.
Steun dit onderzoek
Het Eager Brains-fonds steunt onderzoek naar betere behandelmethoden bij een ernstig hersentrauma.
Steun dit fonds
Fonds om het onderzoek naar EndoCrinologische, Hypofyse- en HOrmoonaandoeningen (ECHO) te steunen om zo de kennis te vergroten en de diagnose, levenskwaliteit en bijhorende gezondheidsproblemen te verbeteren.
Steun dit fonds
Ter ondersteuning van educatie bij een orale antikankertherapie, zoals het warm onthaalde e-learningpakket en ondersteunend materiaal voor patiënten.
Steun dit fonds
Dit fonds wil een gevoel van hoop, welbehagen en geluk geven aan de jonge patiënten op de afdelingen kinderoncologie en kinderpsychiatrie en moet de opnames en behandelingen draaglijker maken.
Steun dit fonds
Bij de helft van de mensen die de diagnose van longkanker krijgen, blijkt de ziekte al in een gevorderd of gemetastaseerd stadium te zijn. Om hun prognose gevoelig te verbeteren, om hen gerichtere therapie te kunnen aanbieden en om het ontstaan van longkanker beter te begrijpen, is er dringend meer onderzoek nodig.
Steun dit fonds
Dit fonds ondersteunt de behandeling van longtransplant-patiënten in UZ Leuven en stimuleert onderzoek naar onder andere betere behandelingstechnieken en het voorkomen van afstoting na een longtransplantatie.
Steun dit fonds
Endometriose ontstaat waarschijnlijk doordat er tijdens de menstruatie bloed via de eileiders in de buikholte terechtkomt. Verder onderzoek is nodig om endometriose beter te begrijpen en de behandelingen te verbeteren.
Steun dit fonds
Het fonds richt zich op de preventie, behandeling en genezing van borstkanker.
Steun dit fonds
Het fonds steunt fundamentele wetenschappers die hopen meer inzichten te krijgen in zeldzamen genetische aandoeningen zodat ouders beter begeleid kunnen worden en beter weten waar ze aan toe zijn. Elke gift maakt het verschil.
Steun dit fonds
Dit project heeft als doel wetenschappelijk onderzoek in de reproductieve geneeskunde (verminderde vruchtbaarheid, herhaalde miskraam, psychologische en ethische aspecten van vruchtbaarheidsstoornissen, ...) te ondersteunen.
Steun dit fonds
Nieuwe technologieën waarmee de evolutie en impact van reumatische aandoeningen van nabij kunnen worden opgevolgd, bieden opportuniteiten om ook de patiënten zelf meer te betrekken als partners in de aanpak van hun ziekte. Het fonds werd opgericht om het onderzoek naar reumatische aandoeningen alle fronten te ondersteunen.
Steun dit onderzoek
Een combinatie van vernieuwende research, multidisciplinaire expertise en hoogkwalitatieve zorg is cruciaal. Het is precies daarnaar dat het Fonds Digestieve oncologie streeft.
Steun dit fonds
Het fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van het projectwerk met jongeren op de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie van het UPC KU Leuven.
Steun dit fonds
Het fonds nodigt elk jaar een gerenommeerde buitenlandse wetenschapper uit, in de eerste plaats om een publieke lezing te geven, maar ook om beginnende onderzoekers wegwijs te maken in het vakgebied.
Steun dit fonds
Na het overlijden van hun 24-jarige dochter Inès wilden haar ouders het wetenschappelijke onderzoek steunen naar neurofibromatosis type 1, de erfelijke aandoening waaraan Inès leed en die voorkomt bij ongeveer 1 op 2.500 pasgeborenen.
Steun dit fonds
Mede dankzij de steun van het fonds kunnen jonge, getalenteerde doctorandi aan de slag. Samen met de specialisten in UZ Leuven komen ze via genetisch-moleculair onderzoek dichter bij de ontstaansmechanismen van zeldzame lymfomen en dus ook bij betere behandelingen.
Steun dit fonds
De systeemziekte dermatomyositis heeft een grote impact op de levenskwaliteit. Door de spierzwakte die de ziekte veroorzaakt zijn patiënten niet meer in staat om dagdagelijkse dingen te doen, hun huid raakt aangetast en ze moeten zware medicatie nemen. Wetenschappers begrijpen de ontstaansmechanismen nog onvoldoende en de therapie schiet nog te vaak tekort. Daar wil dit fonds iets aan doen.
Steun dit onderzoek
In oktober 2018 opende het eerste deel van het nieuwe Leuvense kinderziekenhuis zijn deuren. Ziek zijn is nooit fijn, en al zeker niet voor kinderen die lang moeten blijven door een ernstige aandoening en zware behandelingen. Die bedreigen ook hun ontwikkeling.
Steun dit fonds
Het fonds heeft als doel klinisch farmacologisch onderzoek van hoge kwaliteit te bevorderen door het ondersteunen van origineel geneesmiddelenonderzoek Een bijkomend doel is het aanbieden van klinisch farmacologische vorming op graduaat en postgraduaat niveau.
Steun dit fonds
Het fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van onderzoek en opleiding in de urologie. Dit behelst onder meer een vroege opsporing, een optimale diagnostiek, een lokale en systemische behandeling, het betalen van onderzoeks- en administratief personeel, het inrichten of helpen inrichten van symposia, het uitnodigen van sprekers, het toekennen van beurzen, het uitnodigen van gekwalificeerde navorsers naar KU Leuven.
Steun dit fonds
Het fonds heeft twee doelstellingen: enerzijds sociale, financiële en psychologische steun verlenen aan UZ Leuven-patiënten met bloedziekten, anderzijds het wetenschappelijk en klinisch stamcelonderzoek aan KU Leuven en UZ Leuven bevorderen.
Steun dit fonds
Het doel van dit fonds is de financiële ondersteuning van onderzoek naar hersenstam- en hersentumoren en zo de herinnering aan Mathieu levendig houden.
Steun dit fonds
Met de oprichting van dit fonds consolideren we de wetenschappelijke poot van de Stichting ME TO YOU ter ondersteuning van het onderzoek naar bloedkanker en hopen we kleine stukjes toe te voegen aan de puzzel om uiteindelijk deze complexe ziekte te kunnen ontrafelen.
Steun dit fonds
Het fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van onderzoek en realisatie van bijzondere projecten in de diagnose, behandeling, ondersteuning en opvolging van patiënten met borstkanker.
Steun dit fonds
Door onderzoek naar nieuwe beeldvormingsmodaliteiten, nieuwe bestralingstechnieken en inzichten in de moleculaire biologie van deze tumoren proberen we de prognose van de patiënten te verbeteren en de toxiciteit van de behandelingen te reduceren.
Steun dit fonds
Dit fonds ondersteunt palliatieve zorg voor patiënten van UZ Leuven, stimuleert wetenschappelijk onderzoek over palliatieve zorg en draagt bij aan de interactie tussen onderzoek, onderwijs en klinische zorg. Het doet dit door de expertise te bundelen van onderzoekers en zorgverleners uit de geneeskunde, verpleegkunde, psychologie, sociologie, ethiek, religiewetenschappen.
Steun dit fonds
Het Fonds professor Marc Boogaerts bundelt de fondsen Sofhea en Sofhea Cruh onder een nieuwe naam, wat fantastisch nieuws is voor de vele bloedstamceltransplantatiepatiënten nu en in de toekomst. Ook andere patiënten zullen geholpen worden door basis stamcelonderzoek.
Steun dit fonds
In België doen er zich jaarlijks ongeveer 8.500 nieuwe gevallen van longkanker voor. Onderzoek naar de diagnose en behandeling ervan is dus cruciaal, net als de uitbouw van globale ondersteuning van de patiënten. Het is precies wat dit fonds beoogt. Het wil onder meer onderzoek ondersteunen, de communicatie naar patiënten verbeteren, symposia (helpen) inrichten, en sprekers en onderzoekers uitnodigen naar KU Leuven.
Steun dit fonds
Het innovatieve aspect van dit fonds is dat we op zoek gaan naar de rol van voeding als behandelingsoptie. Het fonds stimuleert zowel het preklinisch onderzoek (d.w.z. beter begrijpen hoe bepaalde mechanismen werken) als interventiestudies waarbij voeding onderdeel van de behandeling is.
Steun dit fonds
Dankzij de steun van een initiatief als het Fonds Tom Debackere krijgen onderzoekers toch meer inzicht in de ziekte en kunnen getalenteerde, jonge wetenschappers de financiële steun krijgen die ze nodig hebben om het lot van deze patiënten gevoelig mee te helpen verbeteren.
Steun dit fonds
Het fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van onderzoek naar transplantatie als therapie in brede zin. Transplantatie is de beste behandeling voor patiënten met eindstadium-orgaanfalen.
Steun dit fonds
Orgaandonatie is het fundament waarop het nieuwe leven van veel mensen steunt. Om dat soort tweede kans te kunnen blijven geven aan zoveel mogelijk mensen steunt het Fonds Transplantoux sensibiliseringsinitiatieven rond orgaandonatie en -transplantatie.
Steun dit fonds
Het Fonds Verelst Baarmoederkanker heeft als doel het steunen en bevorderen van het onderzoek naar de oorzaak, vroegtijdige diagnose, preventie en behandeling van baarmoederkanker.
Steun dit fonds
Dit fonds wil onderzoek naar chronische afstoting stimuleren en zal studies ondersteunen naar nieuwe behandelingsvormen voor patiënten met eindstadium-hartfalen, zoals stamceltransplantaties en steunharten.
Steun dit fonds
Naast het onderzoek met betrekking tot genetische aanleg, ziektemechanismen en omgevingsfactoren, wordt ook ingezet op de optimalisatie van therapie en ontwikkeling van nieuwe therapieën.
Steun dit fonds
Alleen al in België sterven jaarlijks meer dan 27.000 mensen aan kanker. Willen we dat cijfer doen dalen, dan moeten we tot in detail begrijpen hoe individuele tumoren ontstaan en evolueren. Het is precies wat de oncologische onderzoekers van KU Leuven doen.
Steun dit fonds
Het Fonds voor kiemceltumoren van het ovarium is gericht op het vergroten van kennis over de preventie, het ontstaan, de diagnose en de behandeling van zeldzame eierstokkankers zoals kiemceltumoren.
Steun dit fonds
Het fonds heeft als doel het creëren van een toonaangevend Europees centrum binnen KU Leuven voor onderzoek, diagnostiek en behandeling van kinderen met epilepsie.
Steun dit fonds
Het fonds heeft als doel het onderzoek in structureel en congenitaal hartlijden te bevorderen. In het bijzonder willen we het onderzoek ondersteunen waar de therapeutische mogelijkheden van een geïndividualiseerde behandeling op basis van 3D-technologie, worden gevalideerd.
Steun dit fonds
Het fonds heeft als doel het ontwikkelen en implementeren van een plan van aanpak om patiënten met (knie)artrose in elk stadium een optimale zorg te geven en in uitbreiding het bevorderen en ondersteunen van het onderzoek naar behandelingsmogelijkheden voor artrose.
Steun dit onderzoek
Steun onderzoek naar moleculaire en genetische afwijkingen in littekenweefsel van patiënten met de ziekte van Peyronie. Via dit onderzoek willen we nieuwe doelwitten vinden voor het behandelen van deze ziekte in een vroeg stadium, daar waar tot op heden deze patiënten slechts geholpen konden worden met gecompliceerde chirurgie.
Steun dit fonds
Het Fonds voor onderzoek naar kanker tijdens de zwangerschap heeft als doel na te gaan welke gevolgen een kankerbehandeling tijdens de zwangerschap heeft op de gezondheid en de ontwikkeling van het ongeboren kind. Daarnaast draagt het fonds bij aan een internationale adviesgroep die artsen wereldwijd adviseert over de state-of-the-art behandeling van kanker tijdens de zwangerschap.
Steun dit fonds
Voor veel plasmacelaandoeningen bestaat er nog geen afdoende behandeling. Dankzij wetenschappelijk onderzoek verwerven we nieuwe inzichten in deze zeldzame aandoeningen en hun behandelingen. Om betere behandelingen te ontwikkelen, is het noodzakelijk een goed inzicht in de ontstaansmechanismen te hebben. Hiervoor is nog veel wetenschappelijk onderzoek vereist.
Steun dit fonds
Het Fonds Zeldzame Ziekten zet in op 4 pijlers: ervaringsdeskundigen, levenskwaliteit, omgaan met een chronische ziekte en elke diagnose telt.
Steun dit fonds
Dit fonds stimuleert onderzoek op het gebied van urologie in het algemeen en meer specifiek op het gebied van functionele urologie (zoals incontinentie, goedaardige prostaatziekte, blaasdisfunctie, neurologie, reconstructieve urologie, cel-gebaseerde therapie, bekkenbodemdisfunctie enz.).
Steun dit fonds
Het fonds bevordert en ondersteunt de nieuwe generatie kankeronderzoek waarbij de specifieke eigenschappen van tumorcellen van individuele patiënten onderzocht worden, om op die manier doelgerichte medicatie te ontwikkelen en toe te dienen, om zo uiteindelijk de kankercellen te bestrijden.
Steun dit fonds
Het Hardelingenfonds wil aangepaste ruimte, professionele begeleiding, een programma met allerlei lezingen, de organisatie van informatieve activiteiten e.a. aanbieden aan borstkankerpatiënten.
Steun dit fonds
Zoveel mogelijk gezonde harten en bloedvaten. Dat is het streefdoel van het Healthy Heart Fund, dat cardiovasculair onderzoek in de breedste zin van het woord ondersteunt.
Steun dit fonds
Dr. Sofie Claerhout won met haar baanbrekend onderzoek de Vlaamse PhD cup, werd Krak van Kortrijk en veroverde de hoofdprijs op het wereldcongres voor forensische genetica. Veelbelovend onderzoek in de prijzen, maar helaas zonder prijzengeld. Jammer, want zo’n grootschalig forensisch onderzoek vraagt middelen die justitie ons niet kan bieden.
Steun dit fonds
Het doel van het fonds is om onderzoek te ondersteunen die nieuwe therapieën voor maag- en darmtumoren helpen bepalen. Daardoor kan de behandeling meer individueel worden aangepast aan de patiënt.
Steun dit fonds
Het fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van klinisch en fundamenteel onderzoek over hepatitis B.
Steun dit fonds
Op dit moment is er nog geen methode om diabetes type 1 tegen te houden of te genezen. Wetenschappers geloven wel dat ze op een dag type 1 diabetes gaan kunnen stoppen, maar daarvoor moeten ze nog lang en intensief onderzoek verrichten.
Steun dit fonds
U kunt het verschil maken voor patiënten die weer moeten leren spreken, eten en/of slikken, hun kansen op nieuwe levenskwaliteit vergroten, de onderzoekers die beslissende duw in de rug geven en preventie bij jonge mensen mogelijk maken.
Steun dit fonds
Met hun onderzoek wil het team immunotherapie verder ontwikkelen tot een waardige behandeling voor eierstokkanker, glioblastoma en baarmoeder sarcomen.
Steun dit fonds
Een allergie aan het gif van wespen, bijen of hommels kan meestal vastgesteld worden met bloedtesten of huidtesten met het gif. Soms is het echter heel moeilijk om het exacte insect te identificeren en zijn bijkomende speciale (bloed)testen nodig in het onderzoekslaboratorium om de behandeling te richten naar het juiste insectengif.
Steun dit fonds
Het project K.R. Integratieve oncologie (in memoriam Kristine Rommens) ondersteunt initiatieven, meegedragen door UZ Leuven, die patiënten de nodige informatie en handvatten aanreiken om een gezonde levensstijl in het dagelijkse leven te kunnen integreren.
Steun dit fonds
Dit fonds wil onderzoek en educatie rond urologie en in het bijzonder rond uro-oncologie bevorderen en ondersteunen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van van digitaal educatiemateriaal voor professionals, patiënten en hun omgeving, het inrichten van bijscholingen en symposia voor professionals en het ondersteunen van het onderzoek omtrent de implementatie van digitaal educatiemateriaal.
Steun dit fonds
Goede preventie, een vroege diagnose en verbeterde behandelingen zijn cruciaal in de strijd tegen prostaatkanker. Dit fonds moedigt onderzoek aan en verspreidt wetenschappelijk verantwoorde informatie over de ziekte via alle mogelijke kanalen. UZ Leuven is een van de weinige centra ter wereld die belangrijke onderzoeksvragen over fatale prostaatkanker proberen te beantwoorden op basis van menselijke weefselstalen.
Steun dit onderzoek
Het fonds heeft als doel het onderzoek naar, de diagnose en behandeling van, een steeds groeiende groep van zeldzame metabole aandoeningen te bevorderen, namelijk de aangeboren glycosylatie-defecten, ook gekend als Congenital Disorders of Glycosylation (CDG), waaronder het Jaeken-syndroom.
Steun dit fonds
Ons onderzoek naar nieuwe therapeutische mogelijkheden krijgt dankzij dit fonds zeer welkome steun voor hematologisch onderzoek. Die moet ons ook helpen het juiste middel te kiezen voor de juiste patiënt en een gepast antwoord te vinden wanneer de patiënt niet reageert zoals verwacht.
Steun dit fonds
Prostaatkanker is nog altijd de meest frequente kankerdiagnose bij de man en neemt de derde plaats in qua kankersterfte. Het Janssen Fonds voor uro-oncologisch onderzoek stelt onderzoekers nu in staat dodelijke vormen van de ziekte te bestuderen, om zo de essentiële moleculaire veranderingen die eraan ten grondslag liggen beter te begrijpen.
Steun dit onderzoek
Het doel van Joint Revival is onderzoek opzetten dat uitgaat van een 2-ledige aanpak van artrose, gericht op mechanica en biologie. Ons uitgangspunt is dat correctieve chirurgie in de toekomst niet alleen gepaard gaat met meer geavanceerde diagnostiek en behandeling op vlak van mechanica, maar dat ook de biologie van het gewricht in kaart wordt gebracht en behandeld.
Steun dit onderzoek
De zeldzame en nauwelijks gekende ziekte Langerhans-Cel-Histiocytose treedt vooral op bij jonge kinderen en is in sommige gevallen levensbedreigend. Lotgenotencontact, informatieverstrekking over de ziekte en behandelingsmethoden, fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek vormen de voornaamste doelstellingen.
Steun dit fonds
Het fonds voor kinderen en adolescenten met neuromusculaire aandoeningen (Kan-Go!) kwam tot stand samen met patiëntenorganisaties en steunt het onderzoek naar de onderliggende ziektemechanismen van neuromusculaire aandoeningen (spierziekten) en naar zinvolle therapeutische interventies.
Steun dit onderzoek
Het fonds heeft als doel in het kader van de Faculteit Geneeskunde van KU Leuven het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen op het domein van de gezwelziekten en alles wat de bestrijding in de hand kan werken van de kankeraandoeningen.
Steun dit fonds
Het in 2014 opgerichte KID-fonds stimuleert broodnodig, doorgedreven onderzoek dat de diagnose en behandeling van primaire immuundeficiënties naar een hoger niveau kan tillen. Tijdige diagnose en gerichte therapie kunnen heel wat levens redden.
Steun dit fonds
Onderzoek stimuleren naar overleving en de kwaliteit van leven bij jonge patiënten is een van de belangrijkste doelstellingen van het fonds, een initiatief van emeritus professor Rita Van Damme-Lombaerts.
Steun dit fonds
Het kinderkankerfonds Leuven zorgt voor de financiële middelen om kinderen met kanker en hun familie zinvol te begeleiden en te ondersteunen.
Steun dit fonds
Om de operatieve behandelingen van hartaandoeningen te blijven verfijnen en verbeteren hebben onderzoekers uw steun nodig. Die kunt u geven via dit fonds, dat wil helpen kansen creëren voor onderzoek naar nieuwe en betere technieken bij hartfalen, aangeboren hartafwijkingen en klepafwijkingen.
Steun dit fonds
Ongeveer de helft van de getroffenen overlijdt binnen drie jaar na de diagnose. Ook voor Lorenz Laevers, een levenslustige jongeman uit Scherpenheuvel, werd de ziekte fataal. Op zijn begrafenis ontstond bij zijn vrienden het idee om Lolands te organiseren, een festival om Lo te blijven gedenken en om geld op te halen voor het Laeversfonds.
Steun dit fonds
Lara’s Fonds voor onderzoek naar baarmoederhalskanker wil het onderzoek naar baarmoederhalskanker een duw in de rug geven door extra financiering te verlenen. Ook symptoomverlichting is een belangrijk aandachtspunt. Bovendien wil het fonds de bewustwording van het belang van een vroegtijdige opsporing stimuleren.
Steun dit fonds
Het Leuven Brain Institute zet zich in voor het verruimen van de kennis over het brein en het vinden van oplossingen voor hersenziektes via het steunen van wetenschappelijke projecten, acties en onderzoeken die mensen uiteindelijk in staat zullen stellen een beter leven te leiden.
Steun dit fonds
Het LKI wil onderzoekers, artsen en zorgverleners optimaal de kans bieden om vernieuwing te brengen in hun vakgebied. Met uw steun kan ons instituut nog meer vooruitgang boeken. De extra middelen vloeien rechtstreeks naar de projecten die er het meest nood aan hebben. U kan ook aangeven welk klinisch of wetenschappelijk project u een duwtje in de rug wilt geven.
Steun onderzoek van het LKI
Het fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van het translationeel onderzoek van het hepatocellulair carcinoom. Het fonds wil de kennis over het ontstaan, de diagnose en de behandeling van kwaadaardige tumoren in de lever bevorderen.
Steun dit fonds
LUMOS is onze interne organisatie voor mondiale ontwikkeling en Global Health. Via LUMOS zet UZ Leuven zich samen met de groep Biomedische Wetenschappen van KU Leuven en het Programma Gezondheid van UCLL in voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg in Afrika. 
Wilt u specifiek onderzoek naar frontotemporale degeneratie steunen? Dat kan via een gift aan het 'Mady Browaeysfonds voor onderzoek naar frontotemporale degeneratie.'
Steun dit fonds
Dit fonds wil onderzoek ondersteunen naar neuro-endocriene tumoren (NET), zeldzame tumoren die meestal in het maag-darmstelsel of de pancreas ontstaan.
Steun dit fonds
Gezien elke metabole ziekte op zich zeer zeldzaam is, is het moeilijk om wetenschappelijk onderzoek in dit domein te voeren. Toch is dit onderzoek broodnodig om onze patiënten de best mogelijke behandeling te geven.
Steun dit fonds
Het fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van bijscholingsinitiatieven omtrent Multiple Sclerose (MS) op medisch en paramedisch vlak. Dit willen de initiatiefnemers ondersteunen via projecten die de behandeling van personen met MS en wetenschappelijk onderzoek omtrent MS ten goede komen.
Steun dit fonds
Het fonds heeft als doel klinisch, translationeel en basisonderzoek te ondersteunen in de perinatale en in het bijzonder foetale geneeskunde. Het gaat vooral om aandoeningen bij de moeder en/of het kind, waarbij interventies voor of rond de geboorte mogelijks de uitkomst kunnen verbeteren.
Steun dit fonds
Het Myny-Vanderpoorten Fonds ondersteunt en bevordert het wetenschappelijke borstkankeronderzoek en met name radiotherapie, een cruciaal onderdeel van de behandeling. Het fonds is tot op vandaag actief en verwelkomt elke vorm van steun, want borstkanker blijft de meest voorkomende kanker bij vrouwen. In België krijgt 1 op 9 vrouwen er tijdens haar leven mee te maken.
Steun dit fonds
Als een kind te vroeg geboren wordt, heeft dat niet alleen een enorme emotionele impact op de ouders, er zijn vaak ook financiële en praktische gevolgen. Het Nicolasfonds verleent bijstand aan ouders van kinderen die langdurig op de dienst neonatale intensieve zorgen van UZ Leuven verblijven en ook na ontslag nog extra zorgen nodig hebben.
Steun dit fonds
De dienst nefrologie onderzoekt en behandelt nieraandoeningen. Nierfalen wordt behandeld met dialyse en eventueel met een niertransplantatie.
Steun dit fonds
Gehoorproblemen hebben een grote impact op de levenskwaliteit en kunnen leiden tot angst, depressie en sociaal isolement. Er is nog veel onderzoek nodig naar tijdig opsporen van gehoorverlies zowel bij jongeren als ouderen. Wilt u ook onderzoek naar gehoorwelzijn steunen?
Steun dit onderzoek
Het begrijpen van de oorsprong en ontwikkeling van de voorloper van mucineuze eierstokkanker, namelijk mucineuze borderline tumoren, is van groot belang bij het ontwikkelen van preventieve en therapeutische strategieën.
Steun dit fonds
Steun dit fonds
Dit fonds streeft naar het bevorderen en ondersteunen van onderzoek en de realisatie van bijzondere projecten in de diagnose, behandeling, ondersteuning en opvolging van patiënten met borstkanker.
Steun dit fonds
Doel is om de zorg binnen traumatologie, zowel bij volwassenen als kinderen, te bevorderen. De dienst traumatologie verleent hulp aan slachtoffers met verwondingen veroorzaakt door ongevallen of geweld.
Steun dit fonds
Dit fonds steunt het onderzoek naar de oorzaken van en genetische risicofactoren voor het ontstaan van schisis om die kennis te gebruiken ter preventie.
Steun dit fonds
Projectiestudies naar het komend decennium tonen aan dat pancreaskanker op één na de voornaamste oorzaak van kankersterfte zal zijn. Ook verwachten de meeste onderzoekers niet dat in tussentijd een remedie zal gevonden worden om uitgezaaide pancreaskanker te overwinnen. Dit alles maakt de rol van een operatieve behandeling en vooral het belang van onderzoek naar nieuwe behandelingen des te prominenter.
Steun dit fonds
Heel wat toekomstige moeders in België staan er alleen voor, hebben het moeilijk om rond te komen, leven in slechte omstandigheden of krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Voor hen wil Parel zich inzetten, omdat iedereen recht heeft op een mooie kraamtijd met de juiste omkadering.
Steun dit fonds
Er bestaat nog altijd geen afdoende therapie voor de ziekte van Parkinson. Dat komt vooral doordat we nog niet genoeg begrijpen wat er precies misloopt in de zenuwcellen van parkinsonpatiënten. Die cellen worden geleidelijk aan ziek, beginnen slecht te functioneren en sterven uiteindelijk af. Daar willen wij iets aan doen, maar dan moeten we eerst de moleculaire mechanismen begrijpen die die cellen ziek maken.
Steun dit onderzoek
Elk lichaam reageert verschillend op immunotherapie. Daarom gelooft onze onderzoeksgroep in een gepersonaliseerde aanpak. Zo willen we, met uw steun, in de toekomst meer kankerpatiënten helpen.
Steun dit fonds
Het leven van kinderen met Phelan-McDermid, ook gekend als de 22q13-deletie, is een beproeving. Het is een zeldzame genetische afwijking met een ontwikkelingsvertraging als gevolg. Een vroege diagnose en intensiever onderzoek kunnen voor deze patiënten het verschil maken. Daarom is er dit fonds.
Steun dit fonds
Amper 29 jaar was Pieter Van Loon toen hij overleed aan de gevolgen van hersenkanker. 2 jaar later gaven zijn ouders zijn naam aan een nieuw fonds dat het onderzoek naar de ziekte steunt. Via het fonds dragen ze hun steentje bij aan het werk van alle mensen die Pieter verzorgd hebben en geven ze de specialisten alle kansen om hun kennis over hersenstamtumoren te vergroten.
Steun dit onderzoek
Kinderen met neuromotorische problemen, voornamelijk ten gevolge van een hersenverlamming, vertonen een veelheid aan problemen. Hoe meer en hoe beter we deze kinderen kunnen laten bewegen, hoe minder afwijkingen er zullen ontstaan en hoe zelfstandiger zij kunnen functioneren in de maatschappij. Bovendien geeft beter fysiek functioneren deze kinderen een belangrijke psychologische boost en dat kan alleen maar positief zijn.
Steun dit fonds
Men kan niet leven zonder lever. Leverziekten komen voor in alle leeftijdscategorieën en kunnen majeure gevolgen hebben voor patiënt en familie. Uiteindelijk is er zelfs een levertransplantatie nodig bij een deel van de patiënten. Door een donatie aan dit project bevordert en ondersteunt u onderzoek naar het ontstaan, de opsporing en de behandeling van leverziekten
Steun dit fonds
Het Promedionics bevordert en ondersteunt innovatief schouderonderzoek binnen het “Institute for Orthopaedic Research and Training” (IORT). Dit behelst onder meer het betalen van onderzoeks- en administratief personeel, aankoop van onderzoeksmateriaal, het inrichten of helpen inrichten van symposia, het uitnodigen van sprekers, het toekennen van beurzen en het uitnodigen van gekwalificeerde onderzoekers.
Steun dit onderzoek
De technologische vernieuwing gaat steeds sneller. En dus moet ook het revalidatiecentrum blijven investeren in nieuw en hoogtechnologisch materiaal. Via allerlei activiteiten, giften en sponsoring zoeken we extra financiering om de beste zorg te kunnen bieden aan onze revalidanten.
Steun dit fonds
Door de hoge incidentie, het vreselijke ziekteverloop en de afwezigheid van een genezende behandeling, is er dringend nood aan de ontwikkeling van een therapie die de levenskwaliteit en –verwachtingen van deze jonge patiënten kan verbeteren.
Steun dit fonds
Het fonds wil het onderzoek naar behandeling van kinderen met een aangeboren of verworven hartafwijking bevorderen en ondersteunen door middel van onderzoek naar hartafwijkingen en medefinanciering van behandelingen waarvoor geen standaard of alternatieve financiering voorhanden is.
Steun dit fonds
Fonds voor onderzoek naar veroudering en geestelijke gezondheid wil het onderzoek steunen dat bijdraagt tot het opsporen, begrijpen en behandelen van psychische of cognitieve problemen bij ouderen. Het doel is om de levenskwaliteit en het welbevinden van ouderen te verhogen.
Steun dit fonds
Dankzij de opbrengst van tal van benefietacties en giften van sympathisanten slaagt dit fonds erin om het onderzoek naar lymfeklierkanker in een stroomversnelling te brengen.
Steun dit fonds
De financiële ondersteuning zullen wij gebruiken voor onderzoek, literatuur en bijscholing. Wij willen een goed uitgebouwde psychosociale begeleiding aanbieden aan ouders van wie het kind een aangeboren afwijking heeft.
Steun dit fonds
Wilt u onderzoek naar mucoviscidose steunen? Dat kan via een gift aan het mucocentrum via de KU Leuven.
Steun dit onderzoek
Ped IMID staat voor pediatrisch immuun-inflammatoire aandoeningen. Concreet verwijst het naar een groep van zeldzame immuunziekten die meestal beginnen op kinderleeftijd. De kennis over de genetische oorsprong van die ziektes is vaak nog onvolledig en ook de exacte rol van interacties tussen eiwitten en cellen van het immuunsysteem is nog niet helemaal duidelijk
Steun ons
Het Bieke Wittebolsfonds heeft verschillende doelstellingen waaronder de bevordering van wetenschappelijk onderzoek over het Locked In Syndroom (LIS) en gelijkaardige ziektebeelden, de organisatie van bijscholingen en informatiecampagnes, de verbetering van de communicatiemogelijkheden van LIS-patiënten en van de opvangmogelijkheden. Het voornaamste doel is echter ook mensen laten kennismaken met het LIS, hen tonen dat er een fonds bestaat dat zich om de slachtoffers van deze ziekte bekommert.
Steun dit onderzoek
Het fonds heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek naar de zeldzame ziekte verder uit te breiden en te verdiepen door op zoek te gaan naar de ongekende oorzaak van het ontstaan van TTP, een minder ingrijpende behandeling voor de ziekte te ontwikkelen en een tot nu toe nog onbestaande snelle diagnostische test uit te werken.
Steun dit fonds
Het doel is het onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van ALS te bevorderen, en nieuwe en verbeterde therapeutische doelen te identificeren.
Steun dit fonds
Het Venceremos Fonds werd opgericht om klinische studies met focus op borstkanker te ondersteunen.
Steun dit fonds
Het Fonds Vriendtjes Tegen Kanker is gericht op het onderzoek naar de diagnose, behandeling en opvolging van eierstokkanker. Eierstokkanker is een zeldzame ziekte die vaak de ‘silent killer’ genoemd omdat het een kanker is die heel lang weinig symptomen veroorzaakt en een slechte prognose heeft. Daarom blijft verder onderzoek cruciaal en dit is dan ook de dagelijkse drijfveer voor dit fonds.
Steun dit fonds
Longfibrose is net zo ernstig als longkanker, maar minder gekend. Terwijl de huidige therapieën de ziekte wel afremmen, is de beschadiging niet meer te herstellen. Longfibrose is in vele gevallen een ziekte voor het leven. Onder impuls van het WILL Fonds bestuderen wetenschappers de oorzaken van longfibrose om de ziekte vroegtijdig op te sporen en ontwikkelen ze behandelingen die het beschadigde longweefsel herstellen.
Steun dit onderzoek
Laatste aanpassing: 17 juni 2024