Raadpleging en opname

Raadplegingen en functiemetingen

Hoe moet u zich voorbereiden? Wie mag u begeleiden? Hoe schrijft u zich in? Wat moet u doen als u in het ziekenhuis toekomt? Hoe verloopt een videoconsultatie?

Opname

Moet u gescreend worden? Wat moet u meebrengen? Welk type kamer kiest u? Wie moet u op de hoogte brengen van uw opname? Hoe verloopt uw verblijf? Hoe verloopt de betaling?

Dagopname

Voor een dagopname gelden vaak specifieke richtlijnen. Vraag ernaar bij uw arts of raadpleeg ze op de pagina's van de dagziekenhuizen.

Zorgverlening

Welke medewerkers komt u tegen? Wanneer worden er bloedafnames uitgevoerd? Hoe doen we aan wetenschappelijk onderzoek via restmateriaal en -weefsels? Hoe zit het met orgaandonatie?

Privacy en uw dossier

Wie gebruikt uw dossier? Hoe bepaalt u wie toegang heeft tot uw dossier? Hebt u zelf toegang tot uw dossier? Hoe zit het met privacy en de verwerking van uw persoonlijke en medische gegevens? Hoe worden camerabeelden gebruikt en bewaard?

Patiëntenrechten

Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Die regelt uw recht op: Kwaliteitsvolle zorgverlening; Vrije keuze van beroepsbeoefenaar; Geïnformeerd worden over uw gezondheidstoestand; Toestemming voor behandeling; Toegang tot uw dossier; Bescherming van persoonlijke levenssfeer; Klachtenbemiddeling; Pijnbestrijding

Kwaliteit en veiligheid

Lees wat we doen om de zorgverlening zo veilig mogelijke te maken en hoe u daarbij kunt helpen.

Voorzieningen

Lees welke voorzieningen er op elke campus en op uw kamer beschikbaar zijn.

Huisregels

Mag u roken in het ziekenhuis? Wat met alcohol? Zijn huisdieren toegelaten? Mag u filmen of foto's maken in het ziekenhuis? Lees onze huisregels.

Liever de printversie?

PDF
Raadpleging en opname in UZ Leuven
PDF - 683.07 Kb (Andere talen:  EN / FR)
Laatste aanpassing: 21 februari 2020