Research: onderzoek in UZ Leuven

Basisonderzoek, toegepast en klinisch onderzoek bevinden zich in UZ Leuven in elkaars nabijheid. Basisonderzoek verkent onbetreden paden en levert ons onnoemelijk veel nieuwe inzichten. Klinisch onderzoek vertaalt die inzichten naar een klinische context. De synergie zorgt voor onderzoek van uitzonderlijk hoog niveau.

Basisonderzoek

Het basisonderzoek is zuiver wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontrafelen van de mechanismen die een rol spelen bij aandoeningen en op het vinden van nieuwe behandelingen of medicijnen om bepaalde ziekten te genezen.

Dit type van onderzoek vindt volledig tussen de muren van de laboratoria plaats. Er worden wetenschappelijke proeven uitgevoerd op weefselculturen, op proefdieren maar niet op patiënten. Heel wat fundamenteel onderzoek valt onder de scope van de KU Leuven.

Lees meer over basisonderzoek op de site van de Groep Biomedische Wetenschappen.

Klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek is onderzoek waarbij reeds patiënten betrokken worden en start wanneer de resultaten van het zuiver wetenschappelijk fundamenteel onderzoek als afdoende worden beoordeeld. Het klinisch onderzoek bepaalt de praktische toepasbaarheid (werkzaamheid, veiligheid) van de resultaten uit het fundamenteel onderzoek.

UZ Leuven hecht veel belang aan de stelling dat het fundamenteel onderzoek samengaat van bij de start met het klinisch onderzoek, zodat het resultaat ook effectief bruikbaar is voor de patiënt. Men spreekt in dit kader ook van translationeel onderzoek.

De voortdurende samenwerking tussen topwetenschappers binnen de KU Leuven en de clinici binnen UZ Leuven draagt zeker bij tot de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe diagnostische en therapeutische technieken. De kennis, tijd, energie en middelen die de medische teams in UZ Leuven aan deze taak leveren, dragen duidelijk bij aan de kerntaken van een universitair ziekenhuis.

Meer weten?

Onderzoek met proefpersonen

Het centrum klinische farmacologie is altijd op zoek naar gezonde proefpersonen die willen meewerken aan medisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld het testen van geneesmiddelen.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020