Clinical trial center (CTC)

Het clinical trial center (CTC) coördineert alle klinische onderzoeksactiviteiten. Enerzijds biedt het CTC integrale ondersteuning aan alle medisch en paramedisch wetenschappelijk patiëntgebonden in vivo onderzoek. Anderzijds fungeert het CTC als aanspreekpunt, zowel voor externe als voor interne partners.

Registreer een nieuwe studie

Aanvraagformulieren ondersteunende diensten

  • Voor de indiening bij de EC Onderzoek moet u nog steeds groen licht van het CTC krijgen, maar de gevalideerde aanvraagformulieren van de ondersteunende diensten zijn niet langer nodig. Het akkoord van ALLE ondersteunende diensten is echter wel noodzakelijk om de studie te kunnen activeren en/of om contracten te finaliseren.

Voor studies bij FAGG/EC

Brochures

Laatste aanpassing: 7 november 2023