Kinderkankerfonds Leuven

Het kinderkankerfonds Leuven zorgt voor de financiële middelen om kinderen met kanker en hun familie zinvol te begeleiden en te ondersteunen.

Geef kinderen met kanker een beter leven

Het Kinderkankerfonds Leuven zorgt voor de financiële middelen om kinderen met kanker en hun familie zinvol te begeleiden en te ondersteunen.

Aangepaste thuiszorg en specifieke projecten verbeteren de levenskwaliteit.

Hogere geneeskansen worden mogelijk door steun aan onderzoek naar de mechanismen van kinderkanker, betere diagnosemiddelen en behandelingen.

Uw financiële steun kan het verschil maken. Kies zelf hoe u steunt

Giften en schenkingen

Kinderkankerfonds Leuven

  • Maatschappelijke zetel: Oude Markt 13, 3000 Leuven

  • IBAN rekeningnummer: BE45 7340 1941 7789 - BIC: KREDBEBB

  • Met vermelding van de gestructureerde mededeling  +++400/0012/67911+++

Permanente sponsors kinderkankerfonds Leuven

Het kinderkankerfonds Leuven kan rekenen op heel wat mensen en organisaties, die al verschillende jaren het fonds en de werking ervan financieel ondersteunen.

Volledige lijst

Mensen in actie

Wilt u zelf een actie op touw zetten?

U wilt de opbrengst van een actie of een bepaalde gebeurtenis (geboorte, huwelijksverjaardag, verjaardag, pensioen, afscheid) schenken aan Kinderkankerfonds Leuven?

Vul dan dit formulier in.

Wees waakzaam voor valse acties

Soms worden we geconfronteerd met acties die niet altijd even zuiver op de graat zijn. Twijfelt u toch nog aan de echtheid van een bepaalde actie?

 Neem dan contact met ons op

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Kinderkankerfonds Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 2 april 2024