Schenk aan Kinderkankerfonds Leuven via een legaat

Wenst u een deel van uw nalatenschap aan het Kinderkankerfonds Leuven bij testament over te maken, dan doet u dat onder de vorm van een legaat.
  • Een legaat kan zowel een geldsom omvatten als een waardevolle collectie of een gebouw.
  • Bij een legaat aan de universiteit blijven de successierechten beperkt tot 8,5 %, op voorwaarde dat de erflater op het ogenblik van overlijden zijn fiscale woonplaats in het Vlaamse gewest heeft.
  • U kunt ook gebruiken maken van een duo-legaat. Dan schenkt u een deel van uw nalatenschap met een legaat aan de KU Leuven en de universiteit betaalt de successierechten, niet enkel op haar deel maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat.

U kan hiervoor de volgende formulering gebruiken:

Ik vermaak [... van] mijn nalatenschap aan de KU Leuven, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13, (RPR-nummer 419.052.173), genietend van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de bekendmaking van haar oprichtingsakte samen met het organiek reglement in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1970 en dit in toepassing van de wet van 12 augustus 1911, gewijzigd bij wet van 28 mei 1970, die het dient te bestemmen zoals hierna bepaald. 

Ik wens dat dit legaat wordt aangewend voor het Kinderkankerfonds Leuven.

Meer informatie over dit onderwerp kan u vinden op de website testament.be.

Laat uw gegevens na via het contactformulier en wij contacteren u zo snel mogelijk.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020