Thuiszorg op maat van kind met kanker

Gespecialiseerde teams ondersteunen de kinderen, hun gezin en hulpverleners die thuis in de zorg zijn betrokken met advies en zorg op maat.

Liaison tussen ziekenhuis en thuis

Omwille van de complexe en specialistische medisch-verpleegkundige zorg en psychosociale noden van kinderen met levensbedreigende aandoeningen is het thuiszorgteam ontstaan als een belangrijke schakel tussen het ziekenhuis en de thuisomgeving van deze kinderen en hun  gezinnen.  Zorg op maat voor de patiënt, het gezin, maar ook voor de hulpverleners die thuis in de zorg betrokken zijn, is daarbij een zeer belangrijk uitgangspunt.  Deze zorg spitst zich toe op alle fasen van het zorgcontinuüm: ziekte – palliatie – overlijden – rouw. Het thuiszorgteam tracht dit te doen door het organiseren en coördineren van de zorg, uitbouwen van duidelijke overleg- en  communicatiekanalen, ondersteunen van alle betrokken partijen, informeren, teaching, aanreiken van expertise, ter beschikking stellen van hulpmiddelen en materialen.

Het project  wil zijn rol in de curatieve en palliatieve zorg voor kinderen met kanker en andere levensbedreigende aandoeningen  in de thuisomgeving van het kind blijven waarmaken.  Enerzijds omwille van het psychosociaal belang en emotioneel  evenwicht van gans het gezin. Anderzijds omwille van de onontbeerlijke pediatrische  invalshoek en expertise die aangeboden wordt aan de hulpverleners van de eerste lijn.

Fasen

Tijdens de curatieve fase trachten we vooral een brugfunctie te vervullen tussen het ziekenhuis en de thuisomgeving

  • naar kind en gezin via contacten in het ziekenhuis en huisbezoeken en via telefonische contacten
  • naar eerstelijnsgezondheidwerkers (huisarts, thuisverpleegkundigen, familiale helpsters, …)

Tijdens de palliatieve fase is onze doelstelling te voorzien in

  • comfortzorg voor het kind en zijn familie zowel op fysiek, sociaal, psychologisch en existentieel vlak
  • een goede coördinatie en communicatie tussen hulpverleners van de eerste lijn en tweede lijn, het kind, de ouders en het ziekenhuisteam
  • een 24 uursbereikbaarheid van de thuisverpleegkundige

Financiering

Voor dit project dragen wij zelf, sinds september 1990, de volledige financiering via het Kinderkankerfonds.

  • loonkosten
  • werkingskosten
  • opleiding
  • hulpmiddelen: reposematras, saturatiemeter, rolstoel speciaal voor palliatieve patiënten, apothekerskast, verzorgingsmaterialen, pijnpompen, aspiratietoestellen, bloeddrukmeters…

Dit project wordt ondersteund door tal van organisaties en families van patiëntjes. Het project werd ook financieel gesteund door Kom Op Tegen Kanker.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020