UZ Leuven Charity

Met een gift aan UZ Leuven Charity laat u, als schenker, de keuze waarin geïnvesteerd wordt, aan het ziekenhuis zelf. UZ Leuven staat ervoor garant dat de schenkingen nuttig besteed worden.

Een gift kan worden ingezet voor klinisch onderzoek, maar kan ook dure en niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, implantaten of therapieën bekostigen voor kwetsbare patiënten. Daarnaast worden de schenkingen ook ingezet om de omkadering van de zorg te verbeteren. Omkadering van de zorg is alles wat het patiënten of hun naasten makkelijker, draaglijker of comfortabeler maakt.

Steun UZ Leuven Charity

Schenkt u op jaarbasis minstens 40 euro, dan hebt u recht op een fiscaal attest en een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. U ontvangt uw attest in de maand maart van het jaar na uw gift. 

Steun nu
Laatste aanpassing: 14 juli 2023