Steun klinisch wetenschappelijk onderzoek

Naast de medische zorg, streven we er in UZ Leuven naar om pionier te zijn in klinisch wetenschappelijk onderzoek. Gepassioneerde onderzoekers van UZ Leuven en KU Leuven werken samen aan duurzame innovaties. Met uw steun bereiken we steeds betere patiëntenzorg en meer gepersonaliseerde behandelingen.

Selectie van veelbelovende projecten

“De extra middelen die via giften binnenkomen, gaan naar een beperkt aantal projecten die streng geselecteerd worden”, legt prof. dr. Maarten Naesens uit, nierspecialist en hoofd van de onafhankelijke jury die de onderzoeksprojecten beoordeelt die in aanmerking komen voor deze financiering.

 

Welk onderzoek is het meest innovatief, heeft het meeste kans op slagen en kan het meest betekenen voor de patiënten? Al die factoren bepalen mee aan welk onderzoek extra middelen worden toegewezen.
prof. dr. Maarten Naesens, nefroloog

“Samen met artsen en onderzoekers uit verschillende disciplines kijken wij onder meer naar hoe veelbelovend een project is. Welk onderzoek is het meest innovatief en heeft het meeste kans op slagen? Welk onderzoek kan het meest betekenen voor de patiënten? Maar ook: biedt dit onderzoek de mogelijkheid om samen te werken met de KU Leuven of met andere Europese academische ziekenhuizen uit het EUHA-netwerk. Dat zijn allemaal factoren die de keuze mee bepalen.”

 

Lokaal, klinisch wetenschappelijk onderzoek

“Giften worden enkel toegekend aan onderzoeksprojecten die opgestart en uitgevoerd worden door artsen en onderzoekers binnen UZ Leuven”, vertelt professor Naesens. “Hun uitgangspunt is telkens een patiëntenproblematiek die zij hier zien in hun dagelijkse werk, dus typisch heel dicht bij de klinische praktijk. Deze patiëntengedreven aanpak heeft vaak op zich al een grote impact , maar legt ook de basis voor meer grootschalige onderzoeksprojecten die kunnen gesponsord worden door overheden of farmaceutische bedrijven.”
 

Dit lokaal en patiëntgedreven onderzoek kan de basis leggen voor meer grootschalige onderzoeksprojecten.
prof. dr. Maarten Naesens, nefroloog

“Deze vorm van lokale financiering geeft artsen en onderzoekers van UZ Leuven dus de kans om een klinisch relevante onderzoeksvraag, waarvoor nog geen externe sponsoring voorhanden is, grondig uit te diepen. Als jury staan wij in voor de beoordeling van de veelbelovendheid van die projecten. Vervolgens komt het clinical trial center in beeld, die de kwaliteit van elk onderzoeksproject binnen UZ Leuven bewaakt en onderzoeksactiviteiten coördineert. Ten slotte geeft ook de ethische commissie haar advies over elke klinische studie. Zo zorgen we er samen voor dat alle middelen weloverwogen worden toegewezen aan kwalitatieve, veelbelovende projecten met een grote impact op de gezondheidszorg.”

Laatste aanpassing: 4 juli 2023