Omkadering van de zorg

Omkadering van de zorg is alles wat het patiënten of hun naasten makkelijker, warmer of comfortabeler maakt. Ook daar maakt uw steun het verschil. Zo kan UZ Leuven met uw steun kwetsbare patiënten ont-zorgen van beslommeringen en/of tussenkomen in kosten die veroorzaakt zijn door, doch afzonderlijk te beschouwen zijn van de eigenlijke medische zorgen zoals bv. het vervoer van en naar het ziekenhuis, tolkendiensten, kapper, opvang en/of verblijf van familieleden tijdens de ziekenhuisopname van hun dierbare, …

Financiële toegankelijkheid van zorg omvat immers meer dan de betaalbaarheid van doktersbezoeken, medicatie of tussenkomst in medische kosten. Ook kunnen meer collectieve initiatieven bekostigd worden die ten goede komen van comfort voor patiënten en/of familie.

Hoe kleine dingen een groot verschil maken

UZ Leuven Charity ligt Elke Lagae, hoofd sociaal werk, nauw aan het hart. "Via UZ Leuven Charity kunnen we het persoonlijk karakter van onze zorg aan patiënten en naasten versterken, en dan vooral waar de kosten van het ziekenhuis al zo hoog zijn dat patiënten geen marge hebben voor die kleine extra’s.”

UZ Leuven Charity vertrekt vanuit de overtuiging dat gelijke zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Die toegankelijkheid omvat meer dan het prijskaartje van de behandeling zelf: zo doen bijvoorbeeld ook het vervoer van en naar het ziekenhuis en het verblijf van familieleden tijdens de behandeling de kosten oplopen. Daarom ondersteunt UZ Leuven Charity kleinschalige initiatieven die gelijke zorg financieel en maatschappelijk toegankelijk maken voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Vaak gaat het ook over kleine ad hoc vragen, waar je geraakt wordt door het verhaal van mensen. Verhalen waarvan je echt ziet dat er een menselijke nood is.
Elke Lagae - diensthoofd sociaal werk

“Mijn sociaal werkers komen heel vaak in aanraking met patiënten en hun families die het financieel moeilijk hebben tijdens hun ziekte of behandeling. We vragen ons regelmatig af wat we voor zo’n gezinnen kunnen betekenen. Is er toch geen mogelijkheid om vanuit het ziekenhuis voor een kleine financiële bijdrage te zorgen, zodat we een laatste wens kunnen realiseren, een feestmoment in het ziekenhuis kunnen voorzien of een ontmoetingsmoment kunnen creëren? Als er initiatief is, is het jammer dat het soms strandt op het punt dat we denken: “Ja, allemaal heel fijne ideeën, maar wie gaat het betalen? We hebben daar op dit moment geen geld voor.” Weten dat je daarvoor UZ Leuven Charity kunt aanspreken om een financieel duwtje in de rug te geven, maakt het verschil tussen dromen en doen.

Je hoort me vooral over kleine dingen spreken: wij hebben geen grote budgetten nodig. Vaak gaat het ook over kleine ad hoc vragen, waar je geraakt wordt door het verhaal van mensen. Verhalen waarvan je echt ziet dat er een menselijke nood is. We willen mensen met elkaar kunnen verenigen, we willen nabijheid creëren, maar puur om financiële redenen is dat soms niet mogelijk. Dan maken zelfs beperkte bedragen vaak een wereld van verschil.”

Steun UZ Leuven Charity

Schenkt u op jaarbasis minstens 40 euro, dan hebt u recht op een fiscaal attest en een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. U ontvangt uw attest in de maand maart van het jaar na uw gift. 

Steun nu
Laatste aanpassing: 4 juli 2023