Leren uit incidenten

Een patiëntveiligheidsincident is een onverwachte gebeurtenis in het zorgproces dat tot schade bij de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden. Eén van de pijlers van het kwaliteitsbeleid van UZ Leuven is om te leren uit deze incidenten, zodat we verbeteracties kunnen opzetten om vergelijkbare gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. UZ Leuven beschikt hiervoor over een systeem om incidenten te melden en analyseren.

We streven ernaar om van elk incident een leermoment te maken, met als doel een nog veiligere zorg. Om dit te realiseren investeren we in het bespreekbaar maken van incidenten, in een open sfeer en op een oplossingsgerichte manier. Hiertoe nemen we verschillende initiatieven, zoals de bespreking van incidenten tijdens Mortality & Morbidity Meetings. Dit zijn teambesprekingen waar dieper wordt ingegaan op een onverwachte gebeurtenis of casus. Op deze manier werken we aan een sfeer waarin medewerkers in alle openheid kunnen spreken over wat er is gebeurd, en moedigen we hen aan om te reflecteren over wat er anders of beter kan.

Verbeteracties die worden opgezet naar aanleiding van een incident worden duurzaam ingebed in onze manier van werken, om zo de patiëntveiligheid te verbeteren.

Een incident melden

Bent u als patiënt betrokken geweest bij een incident, of is er iets gebeurd dat anders had kunnen lopen, dan kan u dit melden via kwaliteitsbeleid@uzleuven.be. Op deze manier helpt u mee om onze zorg nog veiliger te maken.

Meld een incident
Laatste aanpassing: 11 juni 2021