Persoonsgerichte zorg en patiëntenparticipatie

Ervaringsdeskundigen

In revalidatiecentrum zijn een aantal (ex-)patiënten opgeleid tot ervaringsdeskundigen, die als deel van het zorgteam de revalidanten mee ondersteunen en een luisterend oor bieden. 

Persoonsgerichte en warme zorg

In UZ Leuven willen we samen grenzen verleggen, door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandeling te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Dat doen we door onze kernwaarden elke dag waar te maken: samenwerken met elkaar en met onze patiënten, met passie voor onze opdracht en ons werk en warme hartelijkheid en respect voor alle patiënten en elkaar.

Om warme en persoonsgerichte zorg te realiseren zetten we vier pijlers voorop. Die vormen een leidraad voor elke UZ Leuven-medewerker om die visie ook elke dag in de praktijk om te zetten

  1. We luisteren actief naar onze patiënten en naasten en nodigen hen uit tot gesprek

  2. We zien de patiënt als mens, met aandacht voor zijn of haar volledige context en met respect voor diversiteit

  3. Onze omgang met patiënten, naasten en medewerkers kenmerkt zich door waardigheid, vriendelijkheid en empathie

  4. We gaan met elke patiënt een partnerschap aan waarin we gezamenlijk tot beslissingen komen en waarin we zelfmanagement en autonomie nastreven (op het niveau dat de patiënt zelf wil)

Patiëntenparticipatie

Het inzetten van patiënten op verschillende niveaus is noodzakelijk om deze visie te realiseren en om tot patient empowerment te komen.

We streven ernaar om patiënten een actieve rol en stem te geven, zowel in hun eigen zorgtraject als in andere initiatieven in het ziekenhuis. De patiënt wordt betrokken als een evenwaardige gesprekspartner en werkt samen met de zorgverleners, als een team, aan een betere kwaliteit van zorg en leven in UZ Leuven.

Voor het ziekenhuis is deze participatie van de patiënt een positieve evolutie waar we samen met alle patiënten onze schouders onder zetten. Dat doen we met verschillende concrete projecten en initiatieven.

Wat kan er beter? Zeg het ons!

Heb je zelf suggesties om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren? Wil je ons graag laten weten hoe jij je verblijf hebt ervaren? Wil je meer weten over de verschillende initiatieven met als doel patiëntenparticipatie te verhogen in UZ Leuven? Heb je zelf een bijdrage die je wil leveren?

Laat het ons dan weten! Je kan contact opnemen met de dienst kwaliteit via kwaliteitsbeleid@uzleuven.be.

Mail naar kwaliteitsbeleid@uzleuven.be
Laatste aanpassing: 8 januari 2024