Staal afnemen en TAT

Instructies voor staalafnames

Weefsel voor lichtmicroscopisch onderzoek (histologie, immuunhistochemie en enzymhistochemie)

Weefsel voor elektronenmicroscopisch onderzoek

Moleculair onderzoek

In situ hybridisatie onderzoek

Klonaliteit en translocatie bepaling

Genexpressieprofilering

  • 'Voor MammaPrint/BluePrint NGS' zie labogids (*)
  • Resultaten worden standaard bezorgd via ehealth-box.

Mutatie analyses

(*): uitgevoerd in samenwerking met CME

Cytologisch onderzoek

Foetale/perinatale autopsie

Verslaggegeving

Laatste aanpassing: 24 april 2020