Staal afnemen en TAT

Instructies voor staalafnames

Weefsel voor lichtmicroscopisch onderzoek (histologie, immuunhistochemie en enzymhistochemie)

Weefsel voor elektronenmicroscopisch onderzoek

Moleculair onderzoek

DNA methylering

In situ hybridisatie onderzoek

Klonaliteit en translocatie bepaling

Genexpressieprofilering

Mutatie analyses

(*): uitgevoerd in samenwerking met CME

Cytologisch onderzoek

Foetale/perinatale autopsie

Verslaggegeving

Laatste aanpassing: 14 juli 2021