Elektronenmicroscopie

Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt 1x per week uitgevoerd in het laboratorium (exclusief weekend en feestdagen).

Antwoordtijd

De tijd tussen de aanvraag van het onderzoek en een eerste rapportering bedraagt 6 weken. Wanneer bijkomend overleg vereist is, kan de antwoordtijd oplopen.

Staaltype/soort en minimale hoeveelheid

 • Staalsoort: allerhande weefsels
 • Minimale hoeveelheid weefsels: 1 mm/1mm/1mm

Afname instructies en condities

 • Etiket met patiëntgegevens op elk recipiënt
 • Fixatie oplossing:
  • 2,5 % glutaaraldehyde 0,1 M/l fosfaat buffer pH7.2
  • Zorg er steeds voor dat het volume fixatief 20 x het volume is van de weefselfragmentjes.
  • Deze oplossing wordt in kleine recipiënten bewaard bij 4°C
 • Afname instructies:

Weefsels: Het fragmentje is klein bv. Punctie biopten.
Dit fragmentje wordt onmiddellijk na afname in de fixatie oplossing gebracht in het recipiënt waarop duidelijk het etiket met patiëntgegevens vermeld zijn.
Dit staal wordt naar de dienst Pathologische Ontleedkunde gebracht ofwel bewaard bij 4°C – maximum 1 maand – en dan op een latere datum bezorgd. Is het weefselfragment groter dan 1 mm/1 mm/1 mm.

Dit weefsel moet in kleinere fragmentjes versneden worden. Hiervoor neemt men een “dental wax“ plaatje en een proper bistouri mesje. Het weefsel wordt aldus in kleinere fragmentjes versneden in een druppel fixatie-oplossing om autolyse van het weefsel zoveel mogelijk te beperken. Er mag hierbij zo weinig mogelijk druk uitgeoefend worden met pincet of bistouri om weefselbeschadigingen te beperken. Men kan hierbij als volgt te werk gaan: eerst maakt men een iets groter fragment van het weefsel en brengt dit onmiddellijk in het recipiënt met fixatie oplossing. Na ongeveer 20 minuten wordt het weefsel lichtjes hard en kan zo in fragmentjes gesneden worden met gepaste grootte. Opmerking: Als het biopt moet georiënteerd worden en in een bepaalde richting moet aangesneden worden, mogen de fragmentjes geen kubusvorm hebben maar wel een balkvorm (1 lange zijde en 2 kortere zijden) bv. huid of darm biopten.

Aanvraagformulier of begeleidende brief

Verzending

 • De weefselstalen gefixeerd voor EM-onderzoek moeten bij kamertemperatuur verhandeld worden – en niet op ijs – dit om vriesartefacten in het weefsel te voorkomen.
 • U vindt algemene informatie in de rubriek “staal verzenden

Policy

De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.
Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.
Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.

Opmerkingen

Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.
Huidige versie: PO-AL025-WW15-M04

Laatste aanpassing: 13 mei 2024