Foetale/perinatale autopsie

COVID-19: aangepaste regeling

Vanwege het toenemende COVID-19 besmettingsrisico en verstrengde voorzorgsmaatregelen worden er enkel nog foetale autopsies uitgevoerd bij COVID-19 negatief geteste moeders en enkel neonatale autopsies bij COVID-19 negatief geteste neonaten.

Gelieve bij het aanvraagformulier steeds het COVID-19 testresultaat toe te voegen.

Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt op aanvraag uitgevoerd door de dienst pathologische ontleedkunde.

Antwoordtijd

De tijd tussen ontvangst en een eerste rapportering bedraagt 6 weken

Afname instructies

De aanvragende arts zal eerst telefonisch contact opnemen met de verantwoordelijke patholoog dr. Marcella Baldewijns (+32 (0)16 34 58 78) of met ASO van wacht (+32 (0)479 97 08 32). Bij afwezigheid kan men ook prof. dr. Gert De Hertogh +32 (0)16 33 71 26 of het mortuarium contacteren +32 (0)16 34 46 60.

Afnameformulier of begeleidende brief

 • Label zowel de foetus of het kind, als het aanvraagformulier met de patiëntgegevens.
 • Bewaar de foetus of neonatus droog en gekoeld tot transport naar UZ Leuven.
 • Verzend de volledig verpakte foetus of het overleden kind preferentieel gekoeld met het ingevulde aanvraagformulier, en bij voorkeur ook de placenta (te fixeren in gebufferde formol 4%).
 • Gebruik het correcte aanvraagformulier en vul dit steeds volledig in:
 • Aanvraagformulier en aanbevelingen bij invullen
 • Indien beeldvorming vereist en nog niet uitgevoerd, gelieve aanvraagformulier beeldvorming te bezorgen.

Gelieve volgende informatie te vermelden op het aanvraagformulier:

 • Welke afspraken zijn gemaakt met sociaal assistente//ouders?
 • Tijd standaard nodig voor uitvoeren van obductie = 2 dagen
 • Info vraagstelling obductie/verloop partus
 • Toestemming van ouders - er wordt enkel een foetale/neonatale autopsie uitgevoerd na toestemming door de ouders
 • Naam en telefoonnummer aanvragende arts
 • Leeftijd (in dagen) foetus of neonatus
 • Indien foetus < 180 dagen: naam mama
 • Indien foetus ≥ 180 dagen of neonatus of levend geboren foetus < 180 dagen: naam foetus/neonatus
 • Adres ouders
 • Indien transport via begrafenisondernemer: afgesproken tijdstip aankomst en ophaling
 • Soort autopsie: enkel lichaam of lichaam plus hersenen
 • Model IIID (foetus ouder dan 180 dagen of levend geboren foetus of neonatus)

Verzending

Een foetus of een pasgeboren kind dient binnen 24 tot hoogstens 48u na de geboorte op de dienst Pathologische Ontleedkunde van het UZ Leuven te arriveren. Speciale eisen met betrekking tot de manier waarop de foetus of het pasgeboren kind verzonden dient te worden, kunnen besproken worden met de verantwoordelijke patholoog.

Foetus (< 180 dagen)

De foetus (< 180 dagen) dient binnen 24 tot hoogstens 48u na de geboorte op de dienst Pathologische Ontleedkunde van het UZ Leuven te arriveren.
Het transport gebeurt bij voorkeur met IHcT. De kosten van het heentransport met IHcT liggen ten laste van de aanvrager en de kosten van het terugtransport met IHcT ten laste van UZ Leuven.
Binnen de 48 u na ontvangst wordt de foetus via IHcT teruggezonden.

Foetus (≥ 180 dagen) of levend geboren foetus (<180 dagen) of pasgeboren kind

De foetus (≥180 dagen) of levend geboren foetus (<180 dagen) of het pasgeboren kind dient binnen 24 tot hoogstens 48u na de geboorte op het mortuarium van het UZ Leuven te arriveren.
Het lichaam moet getransporteerd worden door een erkende begrafenisondernemer.
Binnen de 48u na ontvangst, kan het kind terug opgehaald worden door de begrafenisondernemer.

Verzending dient te gebeuren ter attentie van prof. dr. M. BALDEWIJNS naar:

Foetus (< 180 dagen)

verzendadres dienst Pathologische Ontleedkunde: U vindt alle info in de rubriek "staal verzenden"

NOTA: Men dient er rekening mee te houden dat de zending enkel tijdens de openingsuren (van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 16:30) kan ontvangen worden. Indien dit niet mogelijk is, zal men vooraf de verantwoordelijke patholoog of ASO van wacht telefonisch om advies vragen.

Foetus (≥ 180 dagen) of levend geboren foetus (< 180 dagen) of pasgeboren kind

verzendadres mortuarium UZ Leuven: Herestraat 49; 3000 Leuven.

NOTA: Men dient er rekening mee te houden dat de zending enkel tijdens de openingsuren (dagelijks van 08:30 tot 17:00) kan ontvangen worden; graag steeds telefonisch contact met mortuarium 016 34 46 60 voor vertrek zending. Indien dit niet mogelijk is, zal men vooraf de verantwoordelijke patholoog of ASO van wacht telefonisch om advies vragen.

!!! Gelieve steeds mandje (foetus < 180 dagen) of kistje (≥180 dagen of neonatus) mee aan te leveren !!!

Facturatie

De facturatie van de doorgestuurde foetale/neonatale autopsies valt binnen de RIZIV-nomenclatuur en gebeurt door het uitvoerend en rapporterend laboratorium conform de wettelijke bepalingen omtrent dergelijke facturatie.

Tevens zal een supplement van 170 euro worden aangerekend aan de aanvrager voor uitvoering van foetale/neonatale autopsie.

Policy

De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.

Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.

Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.

Opmerkingen

Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.

Huidige versie: PO-AL025-WW18-M07

Laatste aanpassing: 10 september 2020