Foetale/perinatale autopsie

Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt op aanvraag uitgevoerd door de dienst pathologische ontleedkunde.

Antwoordtijd

De tijd tussen ontvangst en een eerste rapportering bedraagt 6 weken

Afname instructies

De aanvragende arts zal eerst telefonisch contact opnemen met de verantwoordelijke patholoog dr. Marcella Baldewijns (+32 (0)16 34 58 78) of met ASO van wacht (+32 (0)479 97 08 32). Bij afwezigheid kan men ook prof. dr. Gert De Hertogh +32 (0)16 33 71 26 of het mortuarium contacteren +32 (0)16 34 46 60. 

Afnameformulier of begeleidende brief

 • Label zowel de foetus of het kind, als het aanvraagformulier met de patiëntgegevens.
 • Bewaar de foetus of neonatus droog en gekoeld tot transport naar UZ Leuven.
 • Verzend de volledig verpakte foetus of het overleden kind preferentieel gekoeld met het ingevulde aanvraagformulier, en bij voorkeur ook de placenta (te fixeren in  gebufferde formol 4%). 
 • Gebruik het correcte aanvraagformulier en vul dit steeds volledig in:
 • Aanvraagformulier en aanbevelingen bij invullen
 • Indien beeldvorming vereist en nog niet uitgevoerd, gelieve aanvraagformulier beeldvorming te bezorgen.

Gelieve volgende informatie te vermelden op het aanvraagformulier:

 • Welke afspraken zijn gemaakt met sociaal assistente/ouders?
 • Tijd standaard nodig voor uitvoeren van obductie = 2 dagen
 • Info vraagstelling obductie/verloop partus
 • Toestemming van ouders
 • Naam en telefoonnummer aanvragende arts
 • Leeftijd (in dagen) foetus of neonatus
 • Indien foetus < 180 dagen: naam moeder
 • Indien foetus ≥ 180 dagen of neonatus of levend geboren foetus < 180 dagen: naam foetus/neonatus
 • Adres ouders
 • Indien transport via begrafenisondernemer: afgesproken tijdstip aankomst en ophaling
 • Soort autopsie: enkel lichaam of lichaam plus hersenen
 • Model IIID (foetus ouder dan 180 dagen of levend geboren foetus of neonatus)

De foetale/neonatale autopsie zal pas uitgevoerd worden na ontvangst van een volledig ingevuld aanvraagformulier waarin de nodige klinische gegevens vermeld staan (zie ons aanvraagformulier) en toestemmingsformulier van de ouders.

Verzending

Een foetus of een pasgeboren kind dient binnen 24 tot hoogstens 48u na de geboorte op de dienst Pathologische Ontleedkunde van het UZ Leuven te arriveren. Speciale eisen met betrekking tot de manier waarop de foetus of het pasgeboren kind verzonden dient te worden, kunnen besproken worden met de verantwoordelijke patholoog.

Foetus (< 180 dagen)

De foetus (< 180 dagen) wordt via IHcT binnen de 24 tot hoogstens 48 uur naar de dienst pathologische ontleedkunde verstuurd t.a.v. prof. dr. M. Baldewijns. .
De kosten van het heentransport met IHcT liggen ten laste van de aanvrager en de kosten van het terugtransport met IHcT ten laste van UZ Leuven.
Binnen de 48 u na ontvangst wordt de foetus via IHcT teruggezonden.

Foetus (≥ 180 dagen) of levend geboren foetus (<180 dagen) of pasgeboren kind

De foetus (≥180 dagen) of levend geboren foetus (<180 dagen) of het pasgeboren kind wordt binnen 24 tot hoogstens 48 uur na de geboorte door een erkende begrafenisondernemer overgebracht naar het mortuarium van het UZ Leuven.
De transportkosten worden niet gedragen door UZ Leuven.
Binnen de 48 uur na ontvangst, kan het kind terug opgehaald worden door de begrafenisondernemer.

Verzending dient te gebeuren ter attentie van prof. dr. M. BALDEWIJNS naar:

Foetus (< 180 dagen)

Verzendadres dienst pathologische ontleedkunde: U vindt alle info in de rubriek "staal verzenden"

NOTA:  Men dient er rekening mee te houden dat de zending enkel tijdens de openingsuren (van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 16:30) kan ontvangen worden. Indien dit niet mogelijk is, zal men vooraf de verantwoordelijke patholoog of ASO van wacht telefonisch om advies vragen.

Foetus (≥ 180 dagen) of levend geboren foetus (< 180 dagen) of pasgeboren kind

verzendadres mortuarium UZ Leuven: Herestraat 49; 3000 Leuven.

NOTA:  Men dient er rekening mee te houden dat de zending enkel tijdens de openingsuren (dagelijks van 08:30 tot 17:00) kan ontvangen worden; graag steeds telefonisch contact met mortuarium 016 34 46 60 voor vertrek zending. Indien dit niet mogelijk is, zal men vooraf de verantwoordelijke patholoog of ASO van wacht telefonisch om advies vragen.

!!! Gelieve steeds mandje (foetus < 180 dagen) of kistje (≥180 dagen of neonatus) mee aan te leveren !!!

Onderzoek onder accreditatie

Katholieke Universiteit Leuven UZ Leuven Laboratoria zijn geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 215-INSP. Dit onderzoek valt onder scope accreditatie

Facturatie

De facturatie van de doorgestuurde foetale/neonatale autopsies valt binnen de RIZIV-nomenclatuur en gebeurt door het uitvoerend en rapporterend laboratorium conform de wettelijke bepalingen omtrent dergelijke facturatie.

Tevens zal een supplement van 190,49 euro worden aangerekend aan de aanvrager voor uitvoering van foetale/neonatale autopsie.

Policy

De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.

Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.

Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.

Opmerkingen

Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.

Huidige versie: PO-AL025-WW18-M12

Laatste aanpassing: 16 januari 2024