Nierbiopten

Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt 1x per dag uitgevoerd in het laboratorium (exclusief weekend en feestdagen).

Antwoordtijd

De tijd tussen het ontvangst van het staal en een eerste rapportering bedraagt 7 werkdagen. Wanneer bijkomend overleg en/of aanvullende onderzoeken vereist zijn, kan de antwoordtijd oplopen tot 1 maand.

Staaltype/soort en minimale hoeveelheid

 • Staalsoort: punctiebiopten uit niercortex
 • Minimale hoeveelheid: 1 ruime cilinder (14G) van ongeveer 2cm. 1cm voor licht optische microscopie en 3-5 mm voor immuunhistochemie en 1 x 1 x 1 mm voor elektronenmicroscopie.

Afname instructies en condities

Etiket met patiëntgegevens op elk recipiënt

Uur van afname noteren op aanvraagformulier

 • 1. Wanneer het biopt genomen is, ze uit de naald halen en ONMIDDELLIJK in een petrischaaltje leggen met fysiologisch serum. Nu heeft u de tijd om voor de patiënt te zorgen, en eventueel het biopt te bekijken.
 • 2. Het biopt verdelen in een fragment voor immuunhistochemie en een fragment voor lichtoptische microscopie. Met behulp van een vergrootglas, eventueel stereomicroscoop, kan men in de meeste gevallen glomeruli zien als roze stipjes in de biopsie (medulla bevat rode parallelle streepjes). Dit ziet men het best bij gebruik van tangentiële verlichting. Ongeveer 1cm voor lichtoptische microscopie reserveren, ongeveer 3-5 mm voor immuunhistochemie, ongeveer 1x1x1 mm voor elektronenmicroscopie.

NB: Het is zeer belangrijk niet op het biopt te knijpen met een pincet. Eerst het fragment voor immuunhistochemie behandelen. In geen geval een pincet gebruiken dat reeds in contact is geweest met een formol bevattende fixator omdat zelfs een geringe hoeveelheid formol in contact met de biopsie het immuunhistochemisch onderzoek onmogelijk maakt.

 • 3.  De ampul Belzer UW® (voorheen Viaspan®) overgieten in een leeg proefbuisje en het fragment voor immuunhistochemie in Belzer UW® leggen.
 • 4.  Het fragment voor licht optische microscopie in gebufferde formol 6% leggen (commercieel verkrijgbare potjes met gebufferde formol 4% zijn ook geschikt).
 • 5.  Het fragment voor elektronenmicroscopie in glutaaraldehyde 2.5% leggen.
 • 6. De biopsie de dag van afname te laten bezorgen in ons labo,  waarbij het fragment in Belzer UW® (voor immuunhistochemie) gekoeld getransporteerd dient te worden.

Gekoeld = op nat (smeltend) ijs of tussen coldpacks op koelkasttemperatuur.
NIET op droog ijs of tussen coldpacks die recht uit de diepvries komen, want dan is al het weefsel bevroren met de nodige vriesartefacten etc. tot gevolg.

Bovenstaande methode van transport heeft de voorkeur om een zo optimaal mogelijk resultaat van het histopathologisch onderzoek terug te kunnen sturen.

NB: sommigen onder u verdelen het weefsel liever niet zelf. Daarom mag het weefsel ook volledig in het proefbuisje met Belzer UW® (voorheen Viaspan®) geplaatst worden en zal de verdeling en fixatie verder bij ons gebeuren. 10 ml Belzer UW® (voorheen Viaspan®) is voldoende voor al het weefsel. U hoeft dus geen ampul per cilinder te gebruiken.

BELANGRIJK: Volgende afspraken worden gemaakt met de samenwerkende ziekenhuizen.
Gezien Belzer UW® (voorheen Viaspan®) niet in kleine hoeveelheden verkocht wordt, zal de dienst Pathologische Ontleedkunde de perifere samenwerkende ziekenhuizen eenmaal per jaar voorzien van Belzer UW®. De aanschaf en het gekoeld transport hiervan naar uw ziekenhuis nemen wij voor onze rekening. Gelieve in het begin van elk jaar aan onze cel Logistiek (logistiekpathologischeontleedkunde@uzleuven.be) door te geven hoeveel recipiënten Belzer UW® u wenst te ontvangen per jaar (de houdbaarheid van Belzer UW® is 1 jaar) en het adres waarheen deze zending mag vertrekken. Op dit e-mailadres kan u ook steeds terecht met vragen, bemerkingen, suggesties hieromtrent.

De ampulles Belzer UW® (voorheen Viaspan®) van 10 ml zijn verdeeld onder aseptische omstandigheden. Ze zijn gelabeld met een etiket van de UZ Leuven apotheek waarop de productnaam, de hoeveelheid, de vervaldatum, het lotnummer en de bewaring vermeld staat. Per ampul Belzer UW® wordt een leeg gelabeld proefbuisje met dekseltje gevoegd.  Dit dient u nog te labelen met een etiket van de patiënt. 1 ampul van 10 ml Belzer UW® is voldoende per biopsiename, maar wanneer dit dan overgegoten wordt in eender welk potje reikt het vloeistofniveau onvoldoende hoog zodat het biopt niet ondergedompeld ligt en zal uitdrogen. Daarom voorzien wij u reeds van een proefbuisje met een geschikte diameter om het biopt en de Belzer UW® in te plaatsen. De ampulles Belzer UW® dienen altijd koel bewaard te worden (dus ook bij stockage voor gebruik).

Afnameformulier of begeleidende brief

 • Adresseren aan:
  Dr. P. Koshy
  UZ Leuven - Dienst pathologische ontleedkunde
  Herestraat 49
  3000 Leuven
 • Formulier voor de niet-transplantbiopsies (Flemish Collaborative Glomerulonephritis Group): voor meest recente versie aanvraagformulier zie NBVB website.
 • Formulier voor transplantbiopsies "3033"
 • Aanvraagformulier en aanbevelingen bij invullen
 • Bij gebruik van Belzer UW® (voorheen Viaspan®): Het biopt de dag van afname laten bezorgen in ons labo, waarbij het fragment in Belzer UW® (voor immuunhistochemie) gekoeld getransporteerd dient te worden.
 • Stalen op gebufferde formol en glutaaraldehyde: transport bij kamertemperatuur
 • U vindt algemene informatie in de rubriek “staal verzenden

Verzending

 • Gekoeld = op nat (smeltend) ijs of tussen coldpacks op koelkasttemperatuur.
 • NIET op droog ijs of tussen coldpacks die recht uit de diepvries komen, want dan is al het weefsel bevroren met de nodige vriesartefacten etc. tot gevolg.

Methode

Er worden steeds representatieve stukjes (met glomeruli) gepreleveerd voor bijkomende onderzoeken (elektronenmicroscopie, immuunhistochemie). Het grootste deel van het weefsel wordt gefixeerd in het geschikte fixatief.
Het gefixeerde weefsel voor verdere licht optische microscopie wordt verwerkt tot een paraffineblok, waarvan 2µm coupes gesneden worden.
Weefsel voor immuunhistochemisch onderzoek wordt ingevroren en bewaard op -80°C. Hiervan kunnen dan 5µm vriescoupes gesneden worden.
Weefsel voor elektronenmicroscopie wordt bewaard op 4°C in 2.5% glutaaraldehyde.

Uitbesteding

Tijdens afwezigheid van dr. Koshy kunnen stalen voor nefropathologie worden uitbesteed.

Data uitbesteding zullen steeds worden vermeld op deze webpagina.

Indien u vragen heeft ivm de uitbesteding, kan u contact opnemen met:

Nieuwe data uitbesteding

Periode

Uitbesteding naar

 
22-29/03/2024 UZ Leuven UZ Brussel

Policy

De dienst pathologische ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.
Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.
Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag.

Opmerkingen

Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.
Huidige versie PO-AL025-WW08-M25

Laatste aanpassing: 22 februari 2024