Verslaggeving

Resultaten

Een kopie van het gevalideerde anatomopathologisch verslag wordt gestuurd naar de:

  • aanvragende arts
  • in kopie vermelde behandelende artsen

Opgelet: wilt u als aanvragende arts ook een kopie aan de huisarts laten versturen? Vermeld dan duidelijk de identificatiegegevens van de huisarts op het aanvraagformulier.

Er worden geen resultaten meegedeeld aan de patiënten zelf. Zij worden doorverwezen naar de behandelende arts.

Voor informatie omtrent het verslag kan u terecht op volgend telefoonnummer +32 16 33 65 40.

Opmerkingen

Indien dit een afgedrukt exemplaar is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.
Huidige versie PO-AL025-WW22-M03

Laatste aanpassing: 22 januari 2024