In Situ Hybridisatie testen algemeen en gerelateerde IHC

Katholieke Universiteit Leuven - UZ Leuven Laboratoria zijn geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 215-MED. De test geïdentificeerd met * valt onder de scope accreditatie.

FISH

 • Mechanisme: amplificatie
 • Probe: Her2 IQFISH pharmDx Dako Omnis
 • Frequentie**: min 1x/w
 • TAT (test)***: 10wd
 • Wijze: geautomatiseerd
 • ISO 15189: ja
 • Mechanisme: translocatie
 • ProbeZytolight SPEC MAML2 Dual color break apart probe
 • Frequentie**: 1x/w
 • TAT (test)***: 10wd
 • Wijze: manueel
 • ISO 15189: ja
 • Mechanisme: translokatie
 • Probe: ALK IQFISH Break-Apart probe Dako Omnis
 • Frequentie**: min 1x/w
 • TAT (test)***: 10wd
 • Wijze: geautomatiseerd
 • ISO 15189: ja
 • Mechanisme: translocatie
 • Probe: ROS1 FISH Break-Apart probe Dako Omnis
 • Frequentie**: min 1x/w
 • TAT (test)***: 10wd
 • Wijze: geautomatiseerd
 • ISO 15189: ja
 • Mechanisme: translocatie
 • Probe: RET IQFISH Break-Apart probe Dako Omnis
 • Frequentie**: min 1x/w
 • TAT (test)***: 10wd
 • Wijze: geautomatiseerd
 • ISO 15189: ja
 • Mechanisme: aanwezigheid X/Y Chr
 • Probe: Abbott CEP X SpectrumOrange en Y SpectrumGreen probe
 • Frequentie**: 1x/w
 • TAT (test)*: 10wd
 • Wijze: manueel
 • ISO 15189: nee
 • Mechanisme: homozygote deletie
 • Probe: SureFISH p16 (CDKN2A) 9p21.3 (Red/Orange) probe in combinatie met de SureFISH Chr9 CEP (Green) probe op Dako Omnis
 • Frequentie***: min. 1x/w
 • TAT (test)**: 10wd
 • Wijze: geautomatiseerd
 • ISO 15189: ja
 • Mechanisme: amplificatie
 • Probe: MET IQFISH Probe met CEP7 Dako Omnis
 • Frequentie**: 1x/w
 • TAT***: 10wd
 • Wijze: automatisch
 • ISO 15189: ja

** per week
*** aantal werkdagen

CISH

 • Mechanisme: detectie virus infectie
 • Probe: INFORM EBER probe Ventana
 • Frequentie**: 3x/w
 • TAT***: 5wd
 • Wijze: automatisch
 • ISO 15189: ja
 • Mechanisme: aanwezigheid kappa / lambda keten
 • Probe: INFORM Kappa en Lambda probe Ventana
 • Frequentie**: 3x/w
 • TAT***: 5wd
 • Wijze: automatisch
 • ISO 15189: ja

** per week
*** aantal werkdagen

SISH

 • Mechanisme: amplificatie
 • Probe: HER2 DUAL ISH DNA PROBE COCKTAIL (Ventana)
 • Frequentie*: 1x/w
 • TAT**: 10wd
 • Wijze: automatisch
 • ISO 15189: ja

De HER2 SISH wordt uitbesteed naar labo pathologie ZOL Genk.

** per week
*** aantal werkdagen

 De TAT van de betreffende diagnostische in situ test bedraagt het hierboven vermelde aantal werkdagen, maar dient steeds gekaderd te worden in het groter diagnostisch geheel waardoor de rapporteringstijd beïnvloed kan worden door testen met een langere doorstroomtijd.  

 De ALK IHC test wordt gebruikt als primaire test bij niet-kleincellig longcarcinoma (NSCLC). De  Archer CTL RNA test wordt ook standaard als reflex testing uitgevoerd en dient ter bevestiging van aanwezigheid van o.a. ALK genherschikking. 

 De HER2 IHC test wordt gebruikt als primaire test bij invasief borstcarcinoom. de FISH test wordt uitgevoerd voor alle borsttumoren met een HER2 IHC score 2+ of 3+.

Onafhankelijk van het HER2 en c-MET IHC resultaat bij gemetastaseerde maagcarcinoma en c-MET IHC bij NSCLC, wordt er een HER2 of MET ISH test uitgevoerd

 De HER2 SISH wordt uitbesteed naar labo pathologie ZOL Genk

Katholieke Universiteit Leuven UZ Leuven Laboratoria zijn geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 215-MED. 

Volgende IHC kleuringen vallen ook onder accreditatie: Her-2, ER, PR, ALK, ROS1, PD-L1 (22C3), c-MET en PAN-TRK (EPR17341).

Afnamemateriaal

Biopsie (endoscopische biopsie, chirurgische biopsie of botboorbiopsie), cytologie

Afname instructies

 • Fixatie in 10% gebufferde formaline, bij voorkeur minimum 6 uren en maximum 72 uren
 • Fixatie in CytoRich Red: bij voorkeur minimum 1 uur en maximum 72 uur
 • Fixatie in Bplus (bij voorkeur 3 uren - maximum overnacht)

*Indien de fixatieduur <6 uur en >72 uur is het materiaal mogelijks van suboptimale kwaliteit. Dit kan zorgen voor het bekomen van minder betrouwbare resultaten bij de aangevraagde analyses.

*Het gebruik van andere fixativa moet vermeld staan op het aanvraagformulier; in dit geval worden de resultaten niet gegarandeerd, en zal er contact opgenomen worden met de verwijzende arts over het verloop van de test. Het laboratorium voert continue bijkomende validaties uit voor de verschillende fixativa.

Exclusiecriteria

 • Stalen met onvoldoende tumor load. De aanvragende arts staat ervoor in dat een representatief staal aangeleverd wordt.
 • Weefsels gefixeerd in andere fixativa dan formaline, CytoRich Red of Bplus.
 • Weefsels die minder dan 6 uur of meer dan 72 uur gefixeerd zijn. Dit is geen absoluut exclusiecriterium, maar als de fixatieduur minder dan 6 uur of meer dan 72 uur bedroeg, dan dient dit bij een negatief resultaat vermeld te worden in het rapport.

Aanvraagformulier of begeleidende brief

Externe stalen

Aanvragen voor onderzoek in het laboratorium Pathologische ontleedkunde worden schriftelijk gedaan via het juiste aanvraagformulier.

Het staal dient altijd vergezeld te zijn van een correct ingevuld en gehandtekend aanvraagformulier.

Specifiek aanvraagformulier Nr. 9996 (zie http://www.uzleuven.be/nl/pathologie/aanvraagformulieren)

Volgende gegevens dienen altijd vermeld te worden op het aanvraagformulier:

 • Patiëntidentificatie
 • Specimen identificatie (nummer staal en paraffineblok)
 • Specimen type en lokalisatie
 • Type fixatief
 • Tijd tot fixatie (indien beschikbaar: minder dan 1 uur / meer dan 1 uur)
 • Fixatieduur (indien beschikbaar: minder dan 6 uur / tussen 6 en 72 uur / meer dan 72 uur)

Interne stalen (UZ Leuven)

Aanvragen voor onderzoek in het laboratorium Pathologische ontleedkunde worden elektronisch gedaan via het DEAL labo aanvraagscherm in KWS meer specifiek via de aanvraagbare entiteit  ‘Moleculair onderzoek gestockeerd weefselmateriaal’.

Verzending

De paraffineblok kan op kamertemperatuur naar het labo opgestuurd worden.

Externe stalen

Verzendadres zie "Staal verzenden".

Interne stalen (UZ Leuven)

Zie Verzenden van interne stalen UZ Leuven naar pathologische ontleedkunde

Policy

De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.
Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.
Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.

Indien dit een afgedrukt exemplaar is controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.

Huidige versie PO-AL025-WW60-M09

Laatste aanpassing: 19 december 2023