Lymfeklieren en botboor

Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt 1 x per dag  uitgevoerd in het laboratorium (exclusief weekend en feestdagen).

Antwoordtijd

De tijd tussen het ontvangst van het staal voor primair diagnostische doeleinden en een eerste rapportering bedraagt 5 tot 8 kalenderdagen. Wanneer bijkomend overleg en/of aanvullende onderzoeken vereist zijn, kan de antwoordtijd oplopen tot 12 kalenderdagen.

Staaltype/soort en minimale hoeveelheid

Zie instructies en condities

Instructies en condities

Voor het bekomen van een second opinion/consult:

 • Gelieve een representatieve blok van uw gefixeerd paraffine materiaal op te sturen t.a.v. prof. dr. T. Tousseyn. Als alternatief kunnen 10 ongekleurde 3µm dunne paraffinecoupes worden opgestuurd.
 • Voeg hierbij uw HE coupes en eventueel de door uw laboratorium uitgevoerde immuunhistochemische kleuringen, alsook uw (voorlopig) histopathologisch rapport. 
 • Indien beschikbaar, kan vers ingevroren materiaal in een zelfde tijd meegestuurd worden in een isomo box met droog ijs. Gelieve in dit geval vóór transport contact op te nemen met de receptie binnen de kantooruren dat het staal zal ontvangen.
 • P.S. Coupes en paraffineblokken worden na diagnosestelling aan u terug gestuurd.

Voor het rechtstreeks versturen van materiaal voor primair diagnostische doeleinden:

 • Gelieve bij het plannen van de ingreep (best minstens 1 dag vóór het afnemen van het materiaal) contact op te nemen met de receptie dat het staal zal ontvangen.
  • Lymfeklier:
  • Er wordt steeds voorkeur gegeven aan een chirurgische excisie van de klinische meest verdachte lymfeklier. Fijne naald aspiraten, core biopten of puncties zijn niet de state-of-the-art methodes voor staalafname bij vraag naar lymfoom, gezien deze geen informatie geven over de architecturale aantasting.
  • Indien verwacht wordt dat het staal binnen de 2u bij ons aankomt: staal wikkelen in een vochtig kompres (fysiologisch serum 0.9% NaCl) in een duidelijk gelabeld en goed gesloten recipiënt en zonder oponthoud gekoeld transporteren samen met het aanvraagformulier.
  • Indien voorzien transport meer dan 2u bedraagt: staal zelf bewerken alvorens te transporteren
   • Lamelleer lymfeklier in lamellen van max. 2 tot 3mm dik.
   • Fixeer representatieve stukjes bij voorkeur in Bplus en/of het door u gebruikte fixatief. Transporteer in een goed gesloten recipiënt. Indien Bplus wordt gebruikt, gelieve de maximale fixatieduur (max. 16 uur) te respecteren.
   • Indien voldoende materiaal beschikbaar, vries minstens 1 representatief stukje in vloeibare stikstof. Label en bewaar in uw archief op -80°C of transporteer in een isomo container op droog ijs.
   • Indien voldoende materiaal beschikbaar, neem representatief stukje in een vloeistof geschikt voor cytogenetisch onderzoek. Indien deze vloeistof niet beschikbaar gelieve contact op te nemen met CME.
  • Botboorbiopt:
   • Fixeer een botboorbiopt preferentieel op Bplus (of het door u gebruikte fixatief). Transporteer in een gelabeld en goed gesloten recipiënt. Indien Bplus wordt gebruikt, gelieve de maximale fixatieduur (max. 16 uur) te respecteren.

Afnameformulier of begeleidende brief

 • Voeg, bij vraag naar een second opinion/consult, in het begeleidend aanvraagformulier steeds volgende informatie toe:
  • Contactgegevens (email en rechtstreeks telefoonnummer) van behandelend clinicus en patholoog
  • Leeftijd van patiënt
  • Relevante medische voorgeschiedenis (oa immuunstatus ) en medicatiegebruik
  • Huidige problematiek en klinische vraagstelling
  • Relevante huidige laboresultaten
  • Uw voorkeursdiagnose
  • Gelieve te vermelden of er vers ingevroren materiaal beschikbaar is voor eventueel bijkomende moleculair onderzoek (PCR voor het opsporen van IgH of IgK gen herschikkingen). Voor PCR is paraffine-ingebed materiaal duidelijk inferieur ten opzichte van vers ingevroren materiaal.
 • Vermeld, bij het insturen van materiaal voor primaire diagnostische doeleinden, het gebruik van een ander fixatief.
 • specifiek formulier voor primair diagnostische doeleinden: "3033"
 • specifiek formulier: "second opinion/consulten"

Verzending

U vindt specifieke informatie in de instructies en condities
U vindt algemene informatie in de rubriek “staal verzenden

Policy

De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.
Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.
Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.

Opmerkingen

Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.
Huidige versie PO-AL025-WW07-M03

Laatste aanpassing: 27 januari 2023