Second opinion/Consulten

Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt 1 x per dag  uitgevoerd in het laboratorium (exclusief weekend en feestdagen).

Antwoordtijd

De tijd tussen het ontvangst van het staal en een eerste rapportering bedraagt 8 kalenderdagen. Wanneer bijkomend overleg en/of aanvullende onderzoeken vereist zijn, kan de antwoordtijd oplopen.

Instructies en condities

Wanneer u coupes en/of blokken voor second opinion naar onze dienst stuurt, gelieve dan het “aanvraagformulier second opinion” volledig ingevuld toe te voegen. Dit vereenvoudigt onze administratie en voorkomt foutieve facturatie. De stalen kunnen immers enkel efficiënt behandeld worden indien ze voorzien zijn van alle nodige gegevens. Bij ontbrekende gegevens zal onze receptioniste u contacteren om dit vooralsnog aan te vullen, vooraleer het staal verder verwerkt wordt.

Vanaf heden zal de ’30 dagen regel’ niet meer toegepast worden, d.w.z. een staal voor second opinion wordt aangerekend onafhankelijk van een al dan niet recent contact van de patiënt binnen UZ Leuven (NB: een staal opgevraagd door UZ Leuven wordt niet aangerekend). Voor meer details zie aanvraagformulier second opinion.

Indien u vragen heeft, kan u uiteraard altijd contact opnemen met onze dienst.

Voor specifieke informatie omtrent second opinion lymfeklier en botboren: zie staalafname instructie “lymfeklieren en botboor”.

Afnameformulier of begeleidende brief

Verzending

U vindt algemene informatie in de rubriek “staal verzenden

Policy

De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.
Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.
Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.

Opmerkingen

Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.
Huidige versie: PO-AL025-WW11-M02

Laatste aanpassing: 24 januari 2022