Prostaatpuncties

Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt 1x per dag uitgevoerd in het laboratorium (exclusief weekend en feestdagen).

Antwoordtijd

De tijd tussen het ontvangst van het staal en een eerste rapportering bedraagt 7 kalenderdagen. Wanneer bijkomend overleg en/of aanvullende onderzoeken vereist zijn, kan de antwoordtijd oplopen.

Staaltype/soort en minimale hoeveelheid

 • Staalsoort: punctiebiopten uit de perifere zone en transitiezone van de prostaat
 • Minimale hoeveelheid: ruime cilinder (punctienaald 18G): 1 cm

Afname instructies en condities

 • Etiket met patiëntgegevens op elk recipiënt
 • Fixatie oplossing/transportmedium: AFA (15:4:1 mixture van alcohol 100%, formol 40%, azijnzuur). Indien geen AFA beschikbaar is, kan ook gebufferde formol 4% gebruikt worden als fixator. Let erop dat het volume fixatief minstens 4 x het volume is van de weefselfragmenten.
 • Afname instructies:
  Staal afnemen met een 18G punctienaald. Punctiecilinders op een filtreerpapiertje leggen zodat de cilinder mooi recht gefixeerd wordt.
  Staal onmiddellijk na afname fixeren in AFA of gebufferde formol 4%. 


Afnameformulier of begeleidende brief

Verzending

 • Gefixeerde stalen: transport bij kamertemperatuur
 • U vindt algemene informatie in de rubriek “staal verzenden

Methode

De biopten worden na fixatie (minimaal 1uur maximaal 48 uur) verder verwerkt tot een paraffineblok, waarvan dan coupes van 5µm gesneden worden

Policy

De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.
Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.
Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.

Opmerkingen

Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.
Huidige versie PO-AL025-WW10-M03

Laatste aanpassing: 8 april 2023