Staalafname MSI onderzoek externe artsen

Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt in het laboratorium uitgevoerd op aanvraag.

Antwoordtijd

De tijd tussen ontvangst van het staal en het resultaat: 8 weken.

Staaltype/soort en minimale hoeveelheid

  • Staalsoort: formol gefixeerd paraffine ingebed weefsel van een representatieve tumorbiopsie (carcinoom).
  • Minimale hoeveelheid: 1 representatief  biopt met tumor

Afname instructies en condities

Het insturen van formol gefixeerd paraffine ingebed materiaal van chirurgische stalen is sterk aangewezen.

Afnameformulier of begeleidende brief

  • Gelieve geen aanvraag per email te versturen.
  • Gelieve op het aanvraagformulier de datum van afname van de te testen biopsie te noteren. Alsook of de patiënt al dan niet overleden is.
  • specifiek formulier:"9996"
  • Aanvraagformulier en aanbevelingen bij invullen

Verzending

  • Aanvraag met staal verzenden ter attentie van prof. dr. G. De Hertogh / prof. dr. X. Sagaert
  • Aanvraag met hepato-bilio-pancreas stalen ter attentie van prof. T. Roskams
  • Aanvraag met gynaecologische stalen ter attentie van prof. dr. A. Van Rompuy
  • U vindt algemene informatie in de rubriek “staal verzenden

Methode

Er worden coupes gesneden voor HE en immuunhistochemisch onderzoek  (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2).
Het aankleuren (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) van tumorcelkernen betekent bewaarde expressie van de DNA mismatch repair enzymen. Indien aanwijzingen voor MSI aanwezig zijn (afwezigheid van expressie van 1 of meer van de DNA mismatch repair enzymen) of op uw aanvraag wordt moleculair onderzoek "MSI mutatieanalyse" in samenwerking met CME uitgevoerd.

Policy

De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.
Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.
Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.

Opmerkingen

Het gebruik van Bouin is niet compatibel met verder genetisch onderzoek.

Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.
Huidige versie PO-AL025-WW09-M04

Laatste aanpassing: 8 april 2023