Borstpuncties

Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt 1x per dag uitgevoerd in het laboratorium (exclusief weekend en feestdagen).

Antwoordtijd

De tijd tussen het ontvangst van het staal en een eerste rapportering bedraagt 2 kalenderdagen. Wanneer bijkomend overleg en/of aanvullende onderzoeken vereist zijn, kan de antwoordtijd oplopen.

Staaltype/soort en minimale hoeveelheid

 • Staalsoort: borstweefsel
 • Minimale hoeveelheid: ruime cilinder (18, 16 of 14 Gauge bij CNB, 11-8 Gauge bij VACNB).

Afname instructies en condities

 • Etiket met patiëntgegevens op elk recipiënt
 • Fixatie oplossing: bij voorkeur gebufferde formol 4%
 • Afname instructies:
  • Staal afnemen met punctienaald.
  • Best onmiddellijk fixeren. De duur tussen afname en fixatie mag maximaal 30 minuten bedragen.
  • Uur van afname noteren op aanvraagformulier (uur van begin van fixatie)
  • Indien staalafname zowel links als rechts of op verschillende plaatsen in borst (→ plaats aanduiden met uren), zijn 2 aparte aanvragen vereist, aangezien het om 2 verschillende onderzoeken gaat.
  • Staal na afname fixeren in (ruime hoeveelheid) gebufferde formol 4%. Let erop dat het volume fixatief minstens 4 à 5 x het volume is van de weefselfragmenten

Afnameformulier of begeleidende brief

Verzending

Gefixeerde stalen verzendt u bij kamertemperatuur.

U vindt algemene informatie in de rubriek “staal verzenden

Methode

De biopten worden na fixatie (minimaal 6-8 uur, maximaal 72 uur) verder verwerkt tot een paraffineblok, waarvan dan coupes van 5µm worden gesneden en gekleurd.

Indien meerdere letsels aanwezig zijn in de borst, worden aparte B/C-nummers aangemaakt. 

Policy

De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.
Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.
Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.
 

Opmerkingen

Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.
Huidige versie PO-AL025-WW03-M04

Laatste aanpassing: 19 december 2023