Leverbiopten


Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt 1x per dag uitgevoerd in het laboratorium (exclusief weekend en feestdagen)

Antwoordtijd

De tijd tussen ontvangst van het staal en een eerste rapportering bedraagt 2 - 3 werkdagen. Wanneer bijkomend overleg en/of aanvullende onderzoeken vereist zijn, kan de antwoordtijd oplopen.

Staaltype/soort en minimale hoeveelheid

  • Minimale hoeveelheid: ruime cilinder (14-18G) van ongeveer 2cm

Afname instructies en condities

Etiket met patiëntgegevens op elk recipiënt

Afnemen biopsie met een 14-18G naald

  • Indien verwacht wordt dat het staal binnen de 2u op de dienst Pathologische Ontleedkunde afgeleverd wordt: staal wikkelen in een vochtig kompres (fysiologische oplossing 0.9% NaCl) in een duidelijk gelabeld en goed gesloten recipiënt en zonder oponthoud gekoeld transporteren samen met het aanvraagformulier.
  • Indien voorzien transport meer dan 2u bedraagt: staal zelf bewerken alvorens te transporteren
    • Fixeer representatieve stukjes bij voorkeur in B plus en/of het door u gebruikte fixatief. Transporteer in een goed gesloten recipiënt. Indien B plus  wordt gebruikt, gelieve de maximale fixatieduur (max. 16 uur) te respecteren.
    • Indien voldoende materiaal beschikbaar, neem representatief stukje (1 mm3) voor “elektronenmicroscopie”.

Afnameformulier of begeleidende brief

Verzending

Vers weefsel op een kompres (bevochtigd met fysiologisch water) in een gesloten container transporteren bij 4°C. Gekoeld = op nat (smeltend) ijs of tussen coldpacks op koelkasttemperatuur. NIET op droog ijs of tussen coldpacks die recht uit de diepvries komen, want dan is al het weefsel bevroren met de nodige vriesartefacten etc tot gevolg. Het vers materiaal dient binnen 2u na afname op de dienst Pathologische Ontleedkunde afgeleverd te worden.

Ingevroren materiaal bewaren/transporteren in vloeibare stikstof/carboglace.

Gefixeerde stalen verzendt u bij kamertemperatuur.

U vindt algemene informatie in de rubriek “staal verzenden

Methode

Indien relevant, worden er representatieve stukjes gepreleveerd voor bijkomende onderzoeken (Elektronenmicroscopie, immuun/enzymhistochemie, moleculaire technieken). Het grootste deel van het weefsel wordt gefixeerd in het geschikte fixatief.
Het gefixeerde weefsel voor verdere licht optische microscopie wordt verwerkt tot een paraffineblok, waarvan 4µm coupes gesneden worden.
Weefsel voor immuun/enzymhistochemisch en moleculair onderzoek wordt ingevroren en bewaard op -80°C. Hiervan kunnen dan 5µm vriescoupes gesneden worden.
Weefsel voor elektronenmicroscopie wordt bewaard op 4°C in 2.5% glutaaraldehyde.

Policy

De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.
Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.
Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.

Opmerkingen

Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.
Huidige versie PO-AL025-WW06-M03

Laatste aanpassing: 29 april 2024