Forensische geneeskunde

De dienst forensische geneeskunde staat in voor onderzoek in het kader van gerechtelijke opdrachten. Voor deze onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

Afspraken

  • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

  • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 17 uur

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Forensische geneeskunde
Herestraat 49
3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid

  • Voor raadplegingen: volg vanuit de centrale ontvangsthal de grijze pijl. Sla linksaf bij de pijl 'secr. forensische geneeskunde' en neem de lift of de trappen naar verdieping 2.

  • Voor politiediensten: meld u aan bij de dienstingang van het mortuarium.

    Gps-coördinaten: 50.879770, 4.674490

Contact

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Biogeografische oorsprongsbepaling

Forensisch onderzoek om de biogeografische oorsprong van een individu of de donor van een biologisch spoor te bepalen.

Biologisch sporenonderzoek

Forensisch onderzoek van overtuiggingsstukken op de aanwezigheid van biologische sporen (bloed, haren, speeksel, sperma, …). Een biologisch spoor kan pas worden geanalyseerd op voorwaarde dat het werd gelokaliseerd en veilig gesteld voor verder onderzoek.

Bloedsporenanalyse

Studie en beschrijving van de vorm, grootte, locatie en verdeling of concentratie van bloedsporen op een plaats delict of op voorwerpen van op de plaats delict.

Fitness for interview

Klinisch onderzoek van (verdachte) personen om te beoordelen of zij in staat zijn om te worden verhoord.

Forensisch antropologisch onderzoek

Onderzoeken van botfragmenten, botten en skeletten of de opgraving van stoffelijke overschotten.

Forensische autopsie

Diepgaand onderzoek van het lichaam van een overleden persoon.

Forensisch klinisch onderzoek

In de forensische kliniek wordt een klinisch onderzoek uitgevoerd van zowel recente als niet-recente fysieke agressie.

Forensisch plaatsonderzoek

Onderzoek van een plaats delict, waarbij men op zoek gaat naar aanwijzingen die helpen om de verschillende facetten van het overlijden, de feiten of de geweldpleging te reconstrueren.

Forensisch psychiatrisch onderzoek

Een psychiatrisch onderzoek van dader(s) of slachtoffers van strafrechtelijke feiten.

Microscopisch sporenonderzoek van uitstrijkjes

Opsporing van zaadcellen in vaginale, anale of orale uitstrijkjes in het kader van een forensisch onderzoek.

Mitochondriaal DNA-onderzoek

Bepaling van een mitochondriaal DNA-profiel voor humane biologische sporen op overtuigingsstukken of referentiestalen.

mRNA profilering

Forensisch onderzoek om de biologische herkomst van een spoor te identificeren.

Nucleaire DNA-analyse

Bepaling van een autosomaal DNA-profiel voor humane biologische sporen op de overtuigingsstukken of voor referentiestalen.

Onderzoek naar kindermishandeling

Onderzoek van de verschillende vormen van kindermishandeling: niet-accidenteel trauma en lichamelijke of geestelijke verwaarlozing.

Onderzoek naar seksueel misbruik bij kinderen

Het lichamelijk onderzoek van slachtoffers of verdachten van seksuele agressie, inclusief afname van biologische stalen.

Onderzoek naar seksuele agressie

Het lichamelijk onderzoek van slachtoffers of verdachten van seksuele agressie en het afnemen van biologische stalen.

Patholoog-anatomisch onderzoek

Het macroscopisch onderzoek of een gedetailleerde dissectie van orgaanstelsels, organen of delen van organen. Dat gebeurt telkens na de bewaring en het microscopisch onderzoek van de afgenomen weefselstukjes (biopten).

Rijgeschiktheidsonderzoek

Het beoordelen van de medische rijgeschiktheid van een persoon op basis van bijlage 6 van het K.B. van 23 maart 1998.

Studie van medische dossiers

Bij een studie van de medische dossiers wordt er gezocht naar relevante medische elementen voor een gerechtelijk of forensisch onderzoek.

Uitwendige lijkschouwing

Onderzoek waarbij het lichaam van een overleden persoon systematisch onderzocht wordt. Bij een uitwendige lijkschouwing wordt het lichaam niet geopend.

Verwantschapsonderzoeken

Onderzoek waarbij het autosomaal DNA-profiel van een persoon gebruikt wordt om de biologische verwantschap met andere personen vast te stellen.

Wedersamenstelling of reconstructie

Bij een wedersamenstelling wordt getracht de feiten te reconstrueren. Dit kan op basis van verklaringen of (wetenschappelijke) hypothesen.

Y-chromosoomanalyse

Bepaling van een Y-chromosoomprofiel voor humane biologische sporen op de overtuigingsstukken of referentiestalen.