Biogeografische oorsprongsbepaling

Forensisch onderzoek om de biogeografische oorsprong van een individu of de donor van een biologisch spoor te bepalen.

Afspraken

Forensische geneeskunde
  • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

  • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 17 uur

Voorwaarden

Een bepaling van de geografische oorsprong gebeurt enkel in opdracht van een magistraat.

Situaties

Dit type onderzoek is vooral nuttig in volgende situaties:

  • Klassiek DNA-profiel vertoont geen match met de DNA-databank of (eventuele) referentiestalen.
  • Donor van het spoor werd niet geïdentificeerd, bijvoorbeeld bij een onherkenbaar of onbekend lichaam (skeletresten, verkoold lichaam, ...).
  • Bepalen of de donor van een biologisch spoor een Europese of niet-Europese origine heeft.

Principe

Dit onderzoek combineert twee technieken om de biogeagrafische oorsprong van een individu te bepalen.

Autosomale DNA-merkers

Autosomale DNA-merkers (Single Nucleotide Polymorphisms of SNPs) komen met een verschillende frequentie voor bij specifieke continentale groepen.

Analyse van 34 van deze DNA-merkers laat toe om te bepalen of iemand behoort tot een van volgende populaties:

  • Sub-Sahara-Afrikaans
  • Europees
  • Oost-Aziatisch

Paternale en maternale merkers

Merkens op het Y-chromosoom of het mitochondriale DNA geven meer informatie over de biogeografische oorsprong van de paternale of maternale lijn van de persoon.

Via onderzoek van het Y-chromosoom kunnen we de herkomst van een individu verengen tot een welbepaalde geografische regio.

Verloop

Het onderzoek omvat de volgende stappen:

  1. Biogeografische analyse op DNA-stalen die gebruikt werden voor het opstellen van een klassiek DNA-profiel.
  2. Interpretatie van de verkregen profielen.

Resultaat

De resultaten van dit onderzoek maken deel uit van het schriftelijk deskundigenverslag.