UZ Leuven erkend als eerste forensisch medisch instituut in ons land

23 november 2023
De dienst forensische geneeskunde van UZ Leuven is door de FOD Justitie erkend als het eerste forensisch medisch instituut (FMI) in ons land. De bijkomende financiële steun en de erkenning als expertisecentrum betekenen een grote vooruitgang voor de forensische geneeskunde in België.

Nieuwe aanpak

Momenteel wordt slechts bij 0,5 à 1 % van de overlijdens in ons land een autopsie uitgevoerd, waardoor naar schatting jaarlijks zo’n 70 verdachte overlijdens onopgemerkt blijven. Bovendien telt België maar een veertigtal wetsdokters, en is het beroep de afgelopen jaren minder aantrekkelijk geworden, onder andere door een gebrek aan carrièreperspectief. Expertisecentra, zoals het pilootproject in UZ Leuven, kunnen op verschillende vlakken voor een duurzame ommekeer zorgen.

In een FMI kunnen tewerkgestelde wetsdokters zich verenigen, werk- en vakantieregelingen uitwerken en dankzij bijkomende financiering gebruik maken van nieuwe hoogtechnologische apparatuur. Dat zorgt voor meer een meer gestructureerde en moderne aanpak, in nauwe samenwerking met de parketten. Er worden ook bijscholingen en stages voor wetsdokters in spe aangeboden. Op die manier wordt het beroep toekomstbestendiger en is de instroom verzekerd. Daarnaast is er de nodige aandacht voor nabestaandenzorg, onder andere via gesprekken met nabestaanden waar onderbouwde antwoorden worden gegeven op hun vragen. Die aanpak moet leiden tot meer wetsdokters, meer autopsies, betere resultaten en een hogere detectiegraad van verdachte overlijdens.

Het FMI van UZ Leuven neemt meer dan een derde van alle Vlaamse forensische autopsies voor haar rekening. Op termijn heeft de FOD justitie de intentie om nationaal vijf FMI’s in het leven te roepen.

Gloednieuwe autopsiezaal

Naast de erkenning als eerste Belgische FMI is de dienst forensische geneeskunde ook trots om haar nieuwe autopsiezaal officieel in gebruik te nemen. Die onderscheidt zich op drie manieren van een klassieke autopsiezaal: ze is hoogtechnologisch, ergonomisch, en beperkt de blootstelling van aanwezigen aan biologische en chemische gevaren. Zo is de zaal bijvoorbeeld uitgerust met een hoogkwalitatief camerasysteem, waardoor de autopsies op afstand mee gevolgd kunnen worden. Dat beperkt het aantal aanwezigen tijdens een autopsie, wat op zijn beurt het risico op sporencontaminatie significant verkleint. De nieuwe setting zorgt niet alleen voor een grote vooruitgang in de mogelijkheden en manier van werken, maar betekent ook dat UZ Leuven op vlak van forensische geneeskunde vanaf nu vlot kan meedraaien op Europees topniveau.

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt bracht ook een bezoek aan de dienst forensische geneeskunde van UZ Leuven, waar hij een rondleiding kreeg in de autopsiezaal. Prof. dr. Wim Van de Voorde en dr. Wouter Van Den Bogaert gaven de minister een inkijk in de nieuwe manier van werken.

Belangrijke mijlpaal

De dienst forensische geneeskunde van UZ Leuven bestaat sinds 2006 en werd opgericht op initiatief van UZ Leuven en KU Leuven. Het nieuwe beleid is een belangrijke mijlpaal, zowel voor de dienst als voor de forensische geneeskunde in België.

Pijnpunten, zoals het gebrek aan wetsdokters en het lage percentage autopsies in ons land, zullen nu ook effectief aangepakt worden.
Prof. dr. Wim Van de Voorde

Prof. dr. Wim Van de Voorde, diensthoofd forensische geneeskunde in UZ Leuven: "We zijn dankbaar voor de erkenning als het eerste forensisch medisch instituut (FMI) in België. Dankzij de bijkomende financiële steun en de erkenning van onze dienst als expertisecentrum, kunnen we de opleiding van toekomstige wetsdokters en forensisch experten waarborgen en kunnen we er mee voor zorgen dat het specialisme professioneler, moderner en efficiënter kan ingezet worden. Pijnpunten, zoals het gebrek aan wetsdokters en het lage percentage autopsies die gebeuren in ons land, zullen nu ook effectief aangepakt worden. Onze dienst ijvert al decennialang voor institutionalisering. We zijn daarom enorm trots om als pilootcentrum te kunnen meewerken aan de verdere professionalisering van de forensische geneeskunde om zo te kunnen bijdragen aan een snelle, menselijke en straffe justitie in België.”

 

Er zullen nog vier expertisecentra forensische geneeskunde komen binnen verschillende ziekenhuizen, geografisch verspreid over heel België. Zo krijgen andere collega’s de zuurstof om dezelfde sprongen te maken, en kan er op termijn in het hele land op dezelfde manier aan overlijdensonderzoek worden gedaan.

Meer weten?

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 12 januari 2024