UZ Leuven bouwt mee aan een klimaatneutraal Leuven

30 november 2023
Midden november ondertekende UZ Leuven mee het eerste Leuvens Klimaatcontract: 10 vooruitstrevende leidende principes, meer dan 30 partners, 86 doorbraakprojecten met concrete engagementen en een financiële strategie, samengebracht om Leuven versneld klaar te stomen voor klimaatneutraliteit in 2030.

Ondertekening van de 10 leidende principes door alle partners

Samen duurzamer

Het contract is een toetssteen die het klimaat vooraan op de prioriteitenlijst zet in al onze toekomstige projecten en initiatieven. Daarin zijn we gelukkig niet alleen. Ook stad Leuven, Leuven 2030 en tientallen andere Leuvense bedrijven en organisaties dragen hun steentje bij met eigen doelstellingen, projecten en initiatieven.

 

 

We willen niet alleen vertrekken vanuit klimaatdoelstellingen, maar ook rekening houden met de sociale aspecten van klimaatverandering
Herman Devriese

Herman Devriese, diensthoofd preventie en milieu in UZ Leuven: “Dankzij de samenwerking tussen stad Leuven, grotere spelers (zoals UZ Leuven, KU Leuven en IMEC), en vele enthousiaste kleinere spelers in het Leuvense, wordt in het contract de ambitie voor afbouw van onze CO2-voetafdruk vertaald in een breed en gedragen plan. Via een 80-tal projecten, die niet alleen vertrekken vanuit klimaatdoelstellingen maar ook rekening willen houden met de sociale aspecten van klimaatverandering, maken we samen de verandering concreet.”

Engagement UZ Leuven

UZ Leuven schaart zich voluit achter het ambitieuze Leuvens Klimaatcontract, en neemt verschillende concrete engagementen op. 

Zo zal er – naast enkele geplande nieuwbouwen – de komende jaren geïnvesteerd worden in het verder verduurzamen en isoleren van onze bestaande gebouwen. Dat zal ons niet alleen toelaten om op termijn onze verwarming om te schakelen naar niet-fossiele verwarming, maar ook zorgen dat we de hitte in de zomer beter buiten zullen kunnen houden.

Een tweede voorbeeld is de huidige aanleg van een nieuwe busbaan op campus Gasthuisberg. Die zal op termijn zorgen dat het ziekenhuis beter bereikbaar en dus toegankelijker is. Hier gaan het ecologische en het sociale aspect hand in hand: een beter bereikbaar ziekenhuis zorgt niet alleen voor minder autoverkeer en dus minder uitstoot, maar zorgt daarnaast voor een betere bereikbaarheid van ons ziekenhuis voor mensen die geen wagen ter beschikking hebben en anders moeilijk het ziekenhuis kunnen bereiken.

Op de hoogte blijven over de engagementen die UZ Leuven opneemt binnen het Leuvens Klimaatcontract? Houd de lijst van engagementen hieronder én de sociale media van UZ Leuven zeker in het oog:

Lijst van engagementen*

  • Het verder verduurzamen en isoleren van onze bestaande gebouwen en de aanleg van een nieuwe busbaan (cf. uitleg hierboven)
  • Het stimuleren van hergebruik en duurzame verwerking van afgedankte producten en materialen: 
    • Als innovatief ziekenhuis zullen we steeds blijven innoveren en dus ook vernieuwen. In onze gebouwen kijken we veel nauwer toe op de selectieve afbraak en hergebruik van onze installaties en materialen. Denk hierbij aan onder andere selectieve sloop en inzameling van die materialen door de materialenbank zodat hergebruik van bepaalde waardevolle materialen mogelijk wordt. Omwille van buitenwerken en heraanleg moesten onlangs bijvoorbeeld veel klinkers verwijderd worden. Meestal worden zulke materialen machinaal opgeschept en vermalen tot steenslag. In dit geval werden de stenen door een maatwerkbedrijf gepalletiseerd. Al wie wil, kan die klinkers nu kopen via de website van de materialenbank van Leuven.
    • Inzamelen van afval als nieuwe grondstof: er zijn heel wat materialen die, mits een goede en selectieve inzameling, in aanmerking komen voor mechanische recyclage. Daardoor vormen deze verpakkingen of gebruikte materialen de perfecte grondstof voor hoogwaardige omvormingen naar nieuwe kunststoffen, zonder dat hierbij intensieve reinigingsprocessen of chemische omvormingsprocessen nodig zijn.

Daarnaast blijft UZ Leuven inzetten op algemene verduurzaming:

  • De maaltijdbereidingen verduurzamen, onder andere door het terugdringen van verspilling van voedsel tijdens alle fases van het proces
  • Medewerkers aanzetten om minder water, electriciteit en verwarming te gebruiken, zonder significant in te boeten op het comfort voor de patiënten en medewerkers
  • Inzetten op een doorgedreven selectieve afvalscheiding

 

* Deze lijst zal nog worden aangevuld en aangepast. Neem hier dus zeker af en toe een kijkje als je graag op de hoogte blijft van de engagementen die UZ Leuven aangaat in het kader van Leuven 2030!

Laatste aanpassing: 25 maart 2024