Rijgeschiktheidsonderzoek

Medische rijgeschiktheid
Het beoordelen van de medische rijgeschiktheid van een persoon op basis van bijlage 6 van het K.B. van 23 maart 1998.

Afspraken

Forensische geneeskunde
 • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

 • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Het onderzoek gebeurt enkel op vraag van een magistraat.

Situaties

Bestuurders van voertuigen moeten niet alleen beschikken over bepaalde technische vaardigheden, maar moeten ook een aanvaardbare gezondheidstoestand hebben.

De rijvaardigheid kan onder andere beïnvloed worden door:

 • Bepaalde gezondheidsproblemen die gepaard gaan met:
  • Verhoogd risico op bewustzijnsverlies
  • Vermindering van het opmerkingsvermogen
  • Verstoring van het  beoordelingsvermogen
 • De inname van bepaalde geneesmiddelen
 • Verslaving aan alcohol, drugs of andere bewustzijnsbeïnvloedende middelen

Verloop

Het onderzoek vindt plaats op de dienst forensische geneeskunde.

Voorbereiding

Deskundig onderzoek

Het deskundig onderzoek bestaat uit volgende onderdelen:

 • Klinische studie met een uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek.
 • Studie van:
  • Strafdossier
  • Medische dossier(s)
  • Medische informatie ingewonnen bij de behandelend arts(en)
  • Eventuele laboratoriumresultaten

Bijkomend advies

Het CARA (centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassing) kan bijkomende expertise geven (bv. door middel van een praktische rijproef). CARA beoordeelt de rijgeschiktheid van bestuurders en gaat ook na of er aanpassingen aan het voertuig moeten gebeuren om verkeersdeelname toch nog mogelijk te maken.

Huisarts

De huisarts kan in een aantal gevallen een attest voor rijongeschiktheid of rijgeschiktheid afleveren.

Download een blanco rijgeschiktheidsattest (pdf).

Resultaat

De forensisch arts stelt een gemotiveerd schriftelijk verslag van zijn bevindingen op, geeft op basis daarvan een advies inzake de medische geschiktheid tot het besturen van een voertuig en vult het bij wet voorziene attest in.

De mogelijke adviezen zijn:

 • Geschikt
 • Ongeschikt
 • Onder voorwaarden
 • Met beperkingen in tijd of mogelijkheden

Herevaluatie is mogelijk na bepaalde tijd en mits vervulling van voorwaarden.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020