Microscopisch sporenonderzoek van uitstrijkjes

Opsporing van zaadcellen in vaginale, anale of orale uitstrijkjes in het kader van een forensisch onderzoek.

Afspraken

Forensische geneeskunde
 • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

 • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Een microscopisch onderzoek naar zaadcellen gebeurt in het kader van de deskundigenopdracht aangevraagd door een magistraat.

Situaties

De opsporing van zaadcellen door middel van microscopie is een cruciaal element binnen het forensisch sporenonderzoek.

Bij de toepassing van de Seksuele Agressie Set (SAS) :

 • De arts neemt vaginale en eventueel anale (mogelijk ook orale) stalen. 
 • De stalen worden onderzocht op DNA-bevattende zaadcellen (spermatozoa).
 • Via DNA-analyse wordt geprobeerd de donor van de cellen te identificeren.

De aanwezigheid van spermatozoa bevestigt dat er recente ejaculatie heeft plaatsgevonden en dat DNA-analyse mogelijk is.

Dit geldt ook voor de vaginale (of anale) stalen die de forensisch arts tijdens een uitwendige of inwendige lijkschouwing neemt.

Verloop

Tijdens het onderzoek worden zaadcellen onderscheiden van vaginale en andere cellen.

 • De aan de lucht gedroogde uitstrijkjes worden volgens de Bäcchimethode gekleurd. 
  • Zaadkopjes kleuren fuchsiarood.
  • Staarten en middenstukken kleuren blauw.
 • De uitstrijkjes worden met een lichtmicroscoop onderzocht op de aanwezigheid van zaadcellen.

Om de zaadcellen efficiënt te onderscheiden van vaginale en andere cellen worden de aan de lucht gedroogde uitstrijkjes volgens de Bäcchimethode gekleurd en worden ze microscopisch gescreend (cytologisch onderzoek): de zaadkopjes kleuren fuchsiarood terwijl de staarten en middenstukken blauw kleuren.

Resultaat

Naargelang de opdracht zal dit type onderzoek deel uitmaken van het deskundigenverslag betreffende het biologisch sporenonderzoek, de DNA-opdracht of het deskundigenverslag van de forensisch arts.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020