Onderzoek naar kindermishandeling

Onderzoek van de verschillende vormen van kindermishandeling: niet-accidenteel trauma en lichamelijke of geestelijke verwaarlozing.

Afspraken

Forensische geneeskunde
  • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

  • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Een onderzoek naar kindermishandeling gebeurt enkel op vraag van een magistraat.

De anamnese van vooral jonge kinderen kan moeilijk of ontoereikend zijn. Het is aangewezen dit onderzoek in een multidisciplinair kader te voeren.

Situaties

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling:

  • Niet-accidenteel trauma: het kind loopt letsels op door toebrenging van een derde, zoals het ‘battered child’ of ‘shaken infant’ syndroom of in geval van Münchhausen by proxy.
  • Lichamelijke of geestelijke verwaarlozing: een normale ontwikkeling komt in het gedrang.

Verloop

Een forensisch klinisch onderzoek bij (vermoeden van) kindermishandeling gebeurt bij voorkeur in een multidisciplinair kader met bijstand van een arts (kinderarts, radioloog, oogarts, kinderpsychiater,…). Dit onderzoek wordt aangevuld met een voorafgaand onderzoek van medische dossiers van eventuele medische tussenkomsten.

Bij baby’s is het aangewezen ook het medisch dossier van de bevalling en de geboorte te onderzoeken.

Bij gehospitaliseerde kinderen zal de forensisch arts contact opnemen met de behandelende arts van het kind om de aard en ernst van de verwondingen te kunnen inschatten. De arts informeert de hulpverleners over het vrijwaren van eventuele sporen op het lichaam of de kledij van het kind en hij maakt een afspraak over waar en wanneer het kind kan onderzocht worden.

Resultaat

De opdrachtgevende magistraat wordt na het onderzoek mondeling op de hoogte gebracht van de medicolegale bevindingen. Nadien wordt een gemotiveerd schriftelijk verslag opgesteld.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020