Uitwendige lijkschouwing

Onderzoek waarbij het lichaam van een overleden persoon systematisch onderzocht wordt. Bij een uitwendige lijkschouwing wordt het lichaam niet geopend.

Afspraken

Forensische geneeskunde
 • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

 • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Een uitwendige lijkschouwing gebeurt enkel op vraag van een magistraat en in principe steeds in samenwerking met het gerechtelijk labo (LTWP) en eventueel andere deskundigen.

Situaties

Een systematisch onderzoek om de ware aard van overlijden te achterhalen, is nodig bij:

 • Gewelddadige overlijdens
 • Overlijdens met een vermoeden van geweld
 • Plotse of onverwachte overlijdens

Verloop

Ter plaatse

Een uitwendige lijkschouwing wordt steeds zo snel mogelijk uitgevoerd na het aantreffen van het lichaam.

Onderdelen van een uitwendige lijkschouwing:

 • Veiligstellen van sporen op het lichaam.
 • Inspecteren van kleding en inventarisatie van persoonlijke voorwerpen (documenten, juwelen, ...).
 • Beschrijven van de status van het lichaam en de lijkverschijnselen.
 • Onderzoek naar uitwendige letsels, doodsoorzaak en aard van overlijden.
 • Situeren van tijdstip van overlijden.
 • Oplijsten van elementen ter identificatie van een stoffelijk overschot.

Aanvullend op de uitwendige lijkschouwing zal de forensisch arts ook een forensisch plaatsonderzoek uitvoeren.

In het mortuarium

In bepaalde gevallen is het niet (meer) mogelijk om een lijkschouwing ter plaatse uit te voeren. In dat geval wordt de lijkschouwing in het mortuarium van UZ Leuven uitgevoerd.

De lijkschouwing bestaat dan uit:

 • Veiligstellen van sporen op het lichaam.
 • Inspecteren van kleding en inventarisatie van persoonlijke voorwerpen (documenten, juwelen, ...).
 • Beschrijven van de status van het lichaam en de lijkverschijnselen.
 • Onderzoek naar uitwendige letsels, doodsoorzaak en aard van overlijden.
 • Oplijsten van elementen ter identificatie van stoffelijk overschot.

Om een correct beeld te vormen, is het belangrijk dat de forensisch arts beschikt over de politionele en medische vaststellingen ter plaatse.

Resultaat

De opdrachtgevende magistraat wordt na het onderzoek mondeling op de hoogte gebracht van de medicolegale bevindingen. Nadien wordt een gemotiveerd schriftelijk verslag opgesteld.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020