Forensisch plaatsonderzoek

Plaatsschouwing
Onderzoek van een plaats delict, waarbij men op zoek gaat naar aanwijzingen die helpen om de verschillende facetten van het overlijden, de feiten of de geweldpleging te reconstrueren.

Afspraken

Forensische geneeskunde
  • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

  • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Een plaatsonderzoek gebeurt enkel op vraag van een magistraat en steeds in samenwerking met het gerechtelijk labo (LTWP) en eventueel andere deskundigen.

Situaties

Een plaatsonderzoek wordt standaard uitgevoerd bij een uitwendige lijkschouwing.

Ook in andere situaties biedt een plaatsonderzoek vaak waardevolle aanwijzingen, zoals bij:

  • Steekpartijen
  • Schietincidenten

Verloop

Een forensisch plaatsonderzoek krijgt altijd zo veel mogelijk prioriteit.

Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan elementen die belangrijk zijn bij de interpretatie van de medicolegale bevindingen:

  • Bloedsporenpatronen
  • Mogelijke daadvoorwerpen
  • Tekens van verwardheid of middelenmisbruik
  • Geneesmiddelengebruik
  • Andere: bv. CO-bronnen (kachel, boiler, ...)

Resultaat

De opdrachtgevende magistraat wordt na het onderzoek mondeling op de hoogte gebracht van de medicolegale bevindingen. Nadien wordt een gemotiveerd schriftelijk verslag opgesteld.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020