Forensisch psychiatrisch onderzoek

Een psychiatrisch onderzoek van dader(s) of slachtoffers van strafrechtelijke feiten.

Afspraken

Forensische geneeskunde
 • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

 • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Het onderzoek gebeurt enkel op vraag van een magistraat.

Situaties

Slachtoffers

Bij slachtoffers is het psychiatrisch onderzoek vooral gericht op het evalueren van tijdelijke of blijvende psychische schade.

Daders

Bij daders of verdachten is het psychiatrisch onderzoek van vooral toegespitst op de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid en het herhalingsrisico (gevaar voor de maatschappij).

De gerechtspsychiater zal de feiten proberen te begrijpen, te analyseren en te reconstrueren via een uitgebreide beschrijving van de persoonlijkheid van de dader en de relatie tussen zijn of haar persoonlijkheidsstructuur en het misdrijf (= criminogenese).

Verloop

Het onderzoek vindt plaats op de dienst forensische geneeskunde. Op vraag kan het ook worden uitgevoerd in de gevangenis. 

Afhankelijk van de vraagstelling door de magistraat proberen we volgende elementen te bepalen:

 • Toerekeningsvatbaarheid:
  • Verkeerde de verdachte op het ogenblik van de ten laste gelegde feiten in een staat die hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden? Voorbeeld:
   • Krankzinnigheid
   • Ernstige geestesstoornis
   • Zwakzinnigheid
  • Verkeert de verdachte nog steeds in een van deze staten?
  • Houdt dit gevaar in voor zichzelf of de maatschappij?
 • Psychische schade (bestaande of door de feiten opgelopen)
 • Psychiatrische stoornissen en eventuele behandelingsmogelijkheden
 • Kans op recidivisme

Resultaat

De gerechtspsychiater zal een gemotiveerd schriftelijk verslag van zijn bevindingen opstellen.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020