Forensisch klinisch onderzoek

In de forensische kliniek wordt een klinisch onderzoek uitgevoerd van zowel recente als niet-recente fysieke agressie.

Afspraken

Forensische geneeskunde
  • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

  • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Een klinisch onderzoek van fysieke agressie gebeurt enkel op vraag van een magistraat en kan zowel in het kader van een strafrechtelijk onderzoek als bij een burgerrechtelijke procedure.

Situaties

Bij een (potentieel) crimineel feit met gewonde personen willen we zo snel mogelijk achterhalen met welk soort feiten we te maken hebben en hoe ernstig ze zijn.

Bovendien kan een snel en zorgvuldig uitgevoerd sporenonderzoek op het lichaam (en de kledij) van het slachtoffer en de dader(s) of verdachte(n) aanwijzingen of bewijs opleveren.

Verloop

Tijdstip en plaats van het onderzoek

Voor opgenomen patiënten kan er onmiddellijk (telefonisch) contact opgenomen worden met het ziekenhuis voor een eerste navraag naar de aard, ernst en eventuele onmiddellijke gevolgen van de verwondingen.

In samenspraak met de behandelende arts wordt zo spoedig mogelijk een tijdstip voor onderzoek afgesproken.

Voor ambulante slachtoffers die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, wordt er zo snel mogelijk een afspraak tot onderzoek gemaakt.

Na onderling overleg gaat ofwel de dienstdoende arts ter plaatse (eventueel ook om een plaatsschouwing te doen) ofwel wordt het slachtoffer, binnen de kantooruren, naar de dienst forensische geneeskunde overgebracht.

Als de verdachte in hechtenis is genomen, vindt het onderzoek meestal plaats in een aparte ruimte in het politiegebouw. De politie kan er ook voor kiezen om (tijdens de werkuren) met de verdachte naar de dienst forensische geneeskunde te komen, na een telefonische afspraak.

Slachtoffer

Een onderzoek van het slachtoffer omvat de volgende stappen:

  • Opstellen van een zo volledig mogelijk letseloverzicht met een gedetailleerde inventarisatie (en fotografische documentatie) van alle uitwendige en inwendige letsels (met afmetingen, exacte anatomische lokalisatie en gedetailleerde beschrijving van vorm, kenmerken,...)
  • Gradatie van de ernst van de letsels, bv. gebruikmakend van de Abbreviated Injury Scale op een schaal van 1 tot 6.
  • Evaluatie van de mate waarin de gezondheidstoestand van het slachtoffer is aangetast. Er volgt, na toestemming van de behandelende arts, een nazicht van het beschikbare medische dossier van het slachtoffer.
  • Indien mogelijk, een interpretatie van de in het bloed of de urine aangetroffen gedrags- en bewustzijnsbeïnvloedende stoffen.
  • Beschrijving van de tijdelijke en de (kans op) blijvende gevolgen, zonder de omvang van de schade te begroten.

Dader of verdachte

Een onderzoek van de dader of verdachte omvat volgende stappen:

  • Algemene geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand op het ogenblik van de feiten bepalen.
  • Verwondingen opgelopen naar aanleiding van de feiten evalueren.
  • Een bloed- of urinestaal wordt enkel op vraag van de magistraat afgenomen. Daarmee kunnen we de invloed van eventuele bewustzijns- of gedragsbeïnvloedende stoffen op het gedrag of het bewustzijn op moment van de feiten nagaan.

Resultaat

De opdrachtgevende magistraat wordt na het onderzoek mondeling op de hoogte gebracht van de medicolegale bevindingen. Nadien wordt een gemotiveerd schriftelijk verslag opgesteld.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020