Centrum medische expertise (Cemex)

Cemex is een multidisciplinair centrum voor medico-sociaal en medico-legaal advies en expert-opinies bij gezondheidsschade en medische problemen.

Wat doet Cemex?

Cemex is een multidisciplinair centrum voor medico-sociaal en medico-legaal advies en expert-opinies bij gezondheidsschade en medische problemen.

CeMex is eenvoudig toegankelijk voor het RIZIV, ziekenfondsen, sociale- en privé-verzekeringsinstellingen, vakbonden, advocaten, rechtbanken, artsen, firma's en individuele patiënten.

De artsen van CeMex bieden u een transparant en onpartijdig advies, dat wetenschappelijk gefundeerd is, geformuleerd op een voor de opdrachtgever bruikbare wijze (juiste formulieren, juiste procedure en verslaggeving) en met een éénduidige prijs-kwaliteitverhouding.

Voorbeeld van opdrachten

  • Patiënten met voorstel consolidatie van verzekeringsmaatschappij

  • Inschatting van haalbaarheid van arbeidsongevallendossiers

  • Inschatting van haalbaarheid beroep tegen fonds voor beroepsziekte of kinderbijslagfonds

  • Probleem medische aansprakelijkheid

  • Vraag tot bijstand in minnelijke of gerechtelijke expertise

  • Expertises voor arbeidsrechtbank of burgerlijke rechtbanken

Facturatie

Onze tarieven zijn te verkrijgen op aanvraag.

Coördinatie & dagelijkse leiding

Samenwerking

Binnen UZ Leuven bestaat een samenwerking met verschillende artsen in het kader van multidisciplinaire aanpak schade-evaluaties.

Contact

Laatste aanpassing: 1 september 2023