Studie van medische dossiers

Onderzoek medische dossiers
Bij een studie van de medische dossiers wordt er gezocht naar relevante medische elementen voor een gerechtelijk of forensisch onderzoek.

Afspraken

Forensische geneeskunde
  • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

  • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Dit soort opdrachten worden enkel uitgevoerd op vraag van een magistraat.

Situaties

 De studie van medische dossiers heeft zijn nut bij onder meer:

  • Inwinnen van (dringende) medische inlichtingen, bv. in geval van fysieke agressie, waarbij mondeling contact met de behandelende arts het best wordt aangevuld met een studie van het medisch dossier.
  • Beoordeling van de aard en ernst van verwondingen, zowel bij (over)levenden als overledenen, als aanvulling op het lichamelijk onderzoek.
  • Medische beoordeling van de gezondheidsstatus, bv. in verband met handelingsbekwaamheid voor, tijdens of na de feiten, de beoordeling van oordeelsbekwaamheid…
  • Onderzoek naar de tijdelijke of blijvende gevolgen op het gebied van menselijke schade.
  • Medische aansprakelijkheidsonderzoek.
  • Onderzoek van het waarheidsgehalte van medische attesten.

Verloop

Bij een studie van het medisch dossier worden de medische stukken bestudeerd, eventueel aangevuld met relevante stukken uit het gerechtelijk strafdossier en worden de voor het (forensisch) onderzoek relevante gegevens behouden.

Resultaat

De bevindingen worden opgenomen in een gemotiveerd schriftelijk verslag.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020