Forensische autopsie

Diepgaand onderzoek van het lichaam van een overleden persoon.

Afspraken

Forensische geneeskunde
 • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

 • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Een forensische autopsie gebeurt enkel op vraag van een magistraat en steeds in samenwerking met het gerechtelijk labo (LTWP). Casusafhankelijk werken we ook samen met andere deskundigen (bv. een wapendeskundige).

Situaties

In de gevallen waarbij na het plaatsonderzoek en de uitwendige lijkschouwing de aard van het overlijden onduidelijk blijft, en bij elke (verdenking op) doding.

Doel van autopsie:

 • Nauwkeurige persoonsbeschrijving opstellen, onder meer voor identificatie.
 • Gedetailleerd letseloverzicht (type letsel, afmetingen, anatomisch lokalisatie, vorm…) opstellen.
 • Uitwendige en inwendige afwijkingen (ziekten, misvormingen…) opsporen.
 • Doodsoorzaak bepalen.
 • Mechanisme van overlijden bepalen.
 • Bijkomende informatie in verband met het tijdstip van overlijden verzamelen.

Verloop

De autopsie wordt altijd pas uitgevoerd na: 

 • Volledige uitwendige lijkschouwing
 • Veiligstellen van eventuele aanwezige sporen
 • Onderzoek van kledij, persoonlijke voorwerpen en eventuele wapens

Een inwendige lijkschouwing bestaat standaard uit volgende onderdelen:

 • Openen van schedel, borst- en buikholte.
 • Dissectie, beschrijven, wegen en staalafname van organen.
 • Gedetailleerde dissectie van de hals.
 • Staalafname en –bewaring.
 • Beoordeling van post morteminterval op het lichaam en de letsels.
 • Microscopisch onderzoek van weefsels, organen en letsels en eventueel opsporen van spermacellen.
 • Verzamelen van elementen en bijkomende stalen ter identificatie van de overledene.

Na de autopsie wordt het lichaam hersteld en opgemaakt zodat er waardig afscheid kan worden genomen.

Aanvullende onderzoeken

Tijdens de autopsie blijkt het soms nodig te zijn om extra onderzoeken uit te voeren.

Autopsie van rug en ledematen

Bijvoorbeeld bij (vermoeden van) geweldpleging.

Gedetailleerde dissectie van organen na fixatie in formol

Bepaalde organen (hersenen, hart, keelskelet, wervelkolom) kunnen bij (vermoeden) van ziektetoestand of traumatisch letsel gefixeerd worden en pas enkele weken na de autopsie in detail onderzocht worden.

Beeldvormend onderzoek zoals RX- of CT-scan

Opsporen van vreemde voorwerpen (kogels of hagel, afgebroken mespunt, prothesen) en documentatie van breuken en letsels.

Genetisch onderzoek

Ter identificatie of voor sporenonderzoek.

Toxicologisch onderzoek

Opsporen van bewustzijnsbeïnvloedende producten zoals medicatie en drugs. Het toxicologisch onderzoek is bij elke autopsie aangewezen.

Microbiologisch onderzoek

Opsporen van infecties zoals bv. voedselvergiftiging, plots overlijden op jonge leeftijd, longontsteking, hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, buikvliesontsteking,… .

Biochemisch onderzoek

Bepalen van biochemische parameters zoals bv. suikergehalte (onderzoek naar overdosis insuline) en elektrolyten (onderzoek naar uitdroging).

Resultaat

De opdrachtgevende magistraat wordt na het onderzoek mondeling op de hoogte gebracht van de medicolegale bevindingen, gevolgd door een schriftelijk tussentijds (voorlopig) verslag.

Als alle resultaten van de bijkomende onderzoeken gekend zijn, wordt nadien een gemotiveerd schriftelijk en definitief verslag opgesteld.

Brochures

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020