Y-chromosoomanalyse

Bepaling van een Y-chromosoomprofiel voor humane biologische sporen op de overtuigingsstukken of referentiestalen.

Afspraken

Forensische geneeskunde
 • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

 • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Een bepaling van een Y-chromosoomprofiel gebeurt enkel in opdracht van een magistraat.

Situaties

Mannen onderscheiden zich genetisch van vrouwen door de aanwezigheid van een Y-chromosoom in hun cellen.

Een Y-chromosoomanalyse is vooral nuttig bij:

 • Onderzoek van mengsporen waarbij de dominante donor een vrouw is, zoals bij een vaginaal staal (overmaat aan DNA afkomstig van de vrouw) met een kleine hoeveelheid sperma (afkomstig van de mannelijke dader) bij een SAS (Seksuele Agressie Set)-kit.
 • Aantonen van huidcontact tussen de mannelijke dader en het vrouwelijke slachtoffer (bv. geweldpleging op een lichaam, wurgsporen).
 • Bepaling van het aantal mannelijke daders in spermasporen (bv. groepsverkrachting)
 • Identificatie van de mogelijke geografische oorsprong van een man.

Kenmerken Y chromosoomanalyse

 • Minder discriminerend dan een autosomaal DNA-profiel: elke man die in paternele lijn biologisch verwant is met een bepaalde man, zal in de regel hetzelfde Y-chromosoomprofiel vertonen en bijgevolg in aanmerking komen als mogelijke donor.
 • Discriminerend genoeg om bepaalde mannen uit te sluiten als donor.
 • Kan indirect aangeven dat een verwante man in aanmerking komt als mogelijke donor. 

Verloop

Het onderzoek omvat de volgende stappen:

 • DNA-isolatie uit de afgenomen biologische sporen of referentiestalen van verdachten, slachtoffers, derden of overledenen.
 • Opstellen van een Y-chromosoomprofiel.
 • Interpretatie van de verkregen profielen inclusief vergelijking.
 • Bepaling van de frequentie van voorkomen.

Y-chromosoomprofielen worden niet opgeslagen in een nationale DNA-databank in België.

Resultaat

De resultaten van dit onderzoek maken deel uit van  het schriftelijk deskundigenverslag.

Laatste aanpassing: 7 november 2022