Bloedsporenanalyse

Bloedsporenpatroonanalyse (BPA)
Studie en beschrijving van de vorm, grootte, locatie en verdeling of concentratie van bloedsporen op een plaats delict of op voorwerpen van op de plaats delict.

Afspraken

Forensische geneeskunde
  • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

  • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Een bloedsporenanalyse gebeurt enkel op vraag van een magistraat en idealiter in samenwerking met het gerechtelijk labo (LTWP) voor bijkomende staalnames.

Situaties

  • Het beschrijven, inventariseren, onderzoeken, interpreteren en eventueel analyseren van het aanwezige bloedsporenbeeld op een plaats delict of op bepaalde voorwerpen (bv. kledij).
  • Nagaan in welke mate de plaatsgesteldheid en de aangetroffen bloedsporen in overeenstemming zijn met de vastgestelde verwondingen, de kledij en de eventuele geformuleerde hypotheses van betrokken partijen.
  • Wanneer de plaats delict niet meer gevrijwaard is, is het mogelijk de analyse uit te voeren op basis van het beschikbare fotomateriaal in het gerechtelijk dossier.

Verloop

Een bloedsporenonderzoek op een plaats delict wordt zo snel mogelijk na de feiten uitgevoerd en dit bij voorkeur in de aanwezigheid van het LTWP. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan elementen die belangrijk zijn bij de interpretatie van de bloedsporen.  

Resultaat

De opdrachtgevende magistraat wordt na het onderzoek mondeling op de hoogte gebacht van de bevindingen. Nadien wordt een gemotiveerd schriftelijk verslag opgesteld.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020