Wedersamenstelling of reconstructie

Reconstructie
Bij een wedersamenstelling wordt getracht de feiten te reconstrueren. Dit kan op basis van verklaringen of (wetenschappelijke) hypothesen.

Afspraken

Forensische geneeskunde
  • Voor forensische onderzoeken is een aanvraag door een magistraat vereist.

  • +32 16 33 65 55 - werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voorwaarden

Deze opdrachten worden enkel uitgevoerd op vraag van een magistraat. De magistraat kan hierbij beroep doen op een forensisch arts, een forensisch psychiater of bloedsporenanalist.

Situaties

Het reconstrueren van (een deel van) de feiten aan de hand van de objectieve vaststellingen in het gerechtelijk onderzoek.

Verloop

Tijdens de wedersamenstelling worden de feiten op de plaats delict op basis van verklaringen van betrokkenen (dader, slachtoffer, getuige) vergeleken met de resultaten van het politioneel en forensisch onderzoek.

Technisch-wetenschappelijke wedersamenstelling

Tijdens de technisch-wetenschappelijke wedersamenstelling wordt getracht de feiten te reconstrueren op basis van de wetenschappelijke vaststellingen van deskundigen, laboratoriumonderzoeken of het politioneel onderzoek.

Resultaat

De bevindingen worden opgenomen in een gemotiveerd schriftelijk verslag.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020